SỔ TAY SINH VIÊN ĐIỆN TỬ

SỔ TAY SINH VIÊN ĐHHHVN ĐIỆN TỬ (09/12/2019)

SỔ TAY SINH VIÊN ĐHHHVN ĐIỆN TỬ   LỜI GIỚI THIỆU................................................................................................................................3   PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM...

Mục tiêu đào tạo và Chương trình đào tạo của Trường ĐHHHVN (10/01/2018)

Điều 2. Mục tiêu đào tạo và Chương trình đào tạo 1. Mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là đào tạo ra những cử nhân, kỹ sư: a) Có kiến thức cơ bản, có chuyên môn sâu rộng, có kỹ năng thực hành tốt và khả năng thích ứng cao trong...

Khối lượng đăng ký, điều kiện đăng ký tín chỉ học tập (10/01/2018)

Khối lượng đăng ký, điều kiện đăng ký tín chỉ học tập a) Khối lượng học tập mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong học kỳ (Học kỳ I-B và Học kỳ II) từ 12 đến 30 tín chỉ. Đối với những sinh viên diện cảnh báo học tập, Nhà trường cho phép đăng ký số tín...

Đăng ký học tập (10/01/2018)

Đăng ký học tập a) Đăng ký học đúng tiến độ: SV đăng ký các học phần theo tiến độ thiết kế của chương trình đào tạo. b) Đăng ký học lại: SV đăng ký học lại các học phần bị điểm F cùng với SV các lớp khóa sau. c) Đăng ký học vượt: - Nếu sinh viên...

Miễn thi (10/01/2018)

Miễn thi Miễn thi là một hình thức thưởng điểm cho sinh viên đã đăng ký và hoàn thành xuất sắc các yêu cầu bắt buộc của học phần, đồng thời đạt điểm cao trong các kỳ thi Olympic cấp Trường hoặc cấp Quốc gia. Ngoài phần thưởng về vật chất, Nhà trường...

Nghỉ ốm (10/01/2018)

Điều 13. Nghỉ ốm 1. Sinh viên bị đau ốm, tai nạn trong quá trình học tập, phải làm các thủ tục sau đây: a) Chậm nhất 07 ngày sau khi bị ốm hoặc tai nạn, sinh viên nộp cho Phòng CTSV bộ Hồ sơ gồm: Đơn trình bày có xác nhận của CVHT, GVK và Trưởng...

Rút bớt học phần đã đăng ký (10/01/2018)

Điều 12. Rút bớt học phần đã đăng ký 1. Nếu sinh viên nhận thấy không thể hoàn thành tốt khối lượng học tập đã đăng ký thì có thể làm đơn xin rút một số học phần (theo mẫu) với điều kiện đảm bảo số tín chỉ tối thiểu cho phép của mỗi học kỳ theo quy...

Vắng thi có phép (điểm P) (10/01/2018)

Vắng thi có phép (điểm P) a) Điểm P được Khoa/Viện/ Phòng Khảo thí và ĐBCL cấp cho sinh viên trong trường hợp: - Sinh viên đã đăng ký học phần, đã học và đủ điều kiện dự thi học phần đó. - Vì những lý do chính đáng (ốm đau, tai nạn, hoàn cảnh đặc...

Nghỉ học tạm thời, cho thôi học (10/01/2018)

Điều 15. Nghỉ học tạm thời, cho thôi học 1. Điều kiện xin nghỉ học tạm thời Sinh viên được quyền xin nghỉ học tạm thời và được bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau đây: a) Được động viên vào lực lượng vũ trang.

Học cùng lúc hai chương trình (10/01/2018)

Điều 16. Học cùng lúc hai chương trình 1. Sinh viên học cùng lúc hai chương trình là sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng. 2. Điều kiện và thủ tục để học cùng lúc hai chương trình: a...

Đánh giá học phần (10/01/2018)

Đánh giá học phần Phương thức tính điểm quá trình (điểm X) do các Bộ môn đề xuất và Trưởng Khoa/Viện/Trung tâm phê duyệt để thực hiện, gửi 01 bản về Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng để lưu trữ  để kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Hình thức...

Xử lý buộc thôi học (10/01/2018)

Điều 24. Xử lý buộc thôi học Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau: a) Đã bị cảnh báo học tập mức 2, nhưng kết quả của lần xử lý tiếp theo vẫn không được cải thiện và tiếp tục bị cảnh báo học tập theo...

Cảnh báo học tập (10/01/2018)

Điều 23. Cảnh báo học tập Cảnh cáo học tập là hình thức cảnh báo cho sinh viên về kết quả học tập yếu kém của bản thân cuối mỗi học kỳ, đồng thời là cơ sở để Nhà trường xem xét buộc thôi học. Cảnh báo học tập có 2 mức, có tính tích lũy và tính giảm...

Làm đồ án/khóa luận/thi tốt nghiệp (10/01/2018)

Điều 25. Làm đồ án/khóa luận/thi tốt nghiệp 1. Tùy theo tính chất của ngành đào tạo, vào đầu học kỳ cuối cùng của khóa học, sinh viên đăng ký học phần tốt nghiệp theo các hình thức: đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp; thi tốt nghiệp cuối khóa;...

Cấp bằng tốt nghiệp (10/01/2018)

Điều 28. Cấp bằng tốt nghiệp 1. Bằng tốt nghiệp đại học được cấp theo ngành đào tạo chính và chuyên ngành đào tạo. Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học, như sau: Xếp loại Điểm trung bình chung...

Điều kiện, tiến độ xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp (10/01/2018)

Điều kiện, tiến độ xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp 1. Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được xét và công nhận tốt nghiệp: a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị...

Phúc tra và khiếu nại điểm. (10/01/2018)

Điều 30. Phúc tra và khiếu nại điểm. 1. Thời hạn nộp đơn: Sinh viên có thể làm đơn (theo mẫu) xin phúc tra bài thi kết thúc học phần (điểm Y) của mình hoặc làm đơn khiếu nại kết quả thi của người khác trong vòng 07 ngày kể từ khi công bố kết quả thi...

Xử lý sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra (10/01/2018)

Điều 31. Xử lý sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra. 1. Trong khi dự kiểm tra thường xuyên, thi kết thúc học phần (gọi chung là thi) nếu vi phạm quy chế, sinh viên sẽ bị xử lý đối với từng học phần đã vi phạm. 2. Sinh viên đi thi hộ hoặc...

 Quyền của sinh viên (10/01/2018)

 Quyền của sinh viên 1. Được nhận vào học đúng ngành nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng tuyển sinh Nhà trường. 2. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN