×

Thông báo lỗi

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

SỔ TAY SINH VIÊN

SỔ TAY SV NĂM 2019 (09/10/2019)

Sổ tay sinh viên 2018 (25/09/2018)

So tay sinh vien 2018    https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DEQkRxTjh0LTBKc194WWtsWWZRYlN...

Sổ tay sinh viên 2015 (10/01/2018)

So tay sinh vien DHHHVN 2015 (ban in thang 9 nam 2015):  https://drive.google.com/file/d/0B0p6hio5S6-WNHBLS3lnX0lycUU/view?usp=sh...  

Sổ tay sinh viên 2016 (10/01/2018)

So tay sinh vien DHHHVN 2016 (ban in thang 9 nam 2016):  https://drive.google.com/file/d/1o6WJt3nZBIMuErPZLoheuptNHyOS-esa/view?u...

Sổ tay sinh viên 2017 (09/01/2018)

So tay sinh vien DHHHVN 2017 (ban in thang 9 nam 2017): https://drive.google.com/file/d/1gr-HFQKstadTdHKgmWLniQAvRkJJOGHx/view?u...    

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN