Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIỆC GIÁO DỤC CHO SINH VIÊN CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, MA TÚY, PCCC, GIỮ GÌN TRẬT TỰ ATGT VÀ TTCC CÓ HIỆU QUẢ

Tham luận:

VIỆC GIÁO DỤC CHO SINH VIÊN CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, MA TÚY, PCCC, GIỮ GÌN TRẬT TỰ ATGT VÀ TTCC CÓ HIỆU QUẢ

         

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), phòng chống tội phạm (PCTP), ngăn chặn tệ nạn xã hội, ma túy, giữ gìn trật tự ATGT và TTCC là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của trường Đại học Hàng hải trong những năm vừa qua. Thực hiện nhiệm vụ do Bộ GTVT – Bộ GD&ĐT giao, hàng năm Nhà trường tuyển sinh trên tất cả các tỉnh thành trong cả nước, quy mô đào tạo đa cấp, đa ngành, lưu lượng hơn 13.000 HS-SV học tập tại trường, cơ sở vật chất mỗi năm một tăng cường, công tác an ninh trật tự trong trường có những yêu cầu mới, phức tạp hơn.

Nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của hoạt động này và quán triệt các quan điểm của Ban Thường vụ Thành đoàn trong chương trình phối hợp số 01 giữa Giám đốc CATP và BTV Thành đoàn Hải Phòng về “Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, PCCC, giữ gìn trật tự ATGT và TTCC trong thanh niên, học sinh, sinh viên thành phố”, BTV Đoàn trường đã chủ động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện ở các cấp bộ đoàn và đến từng đoàn viên, đạt được những thành tích đáng ghi nhận:

Để triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong HS-SV có hiệu quả hơn ngay từ đầu năm học, trước hết BTV Đoàn trường tham mưu cho Ban Giám hiệu thành lập Ban chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo Nhà trường, Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, đại diện các đơn vị phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Đoàn TN phối hợp với Phòng ĐT và Công tác sinh viên nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hàng năm và kế hoạch dài hạn, báo cáo thường kỳ về thường trực Ban chỉ đạo. Hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện chương trình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ATGT cho Ban Giám hiệu và công an địa phương.

Tổ chức quán triệt và tuyên truyền có hiệu quả các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành cho toàn thể HS-SV thông qua các hoạt động chính trị, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn. Hai năm qua, Đoàn trường đã tổ chức được 04 đợt/10.427 đoàn viên, sinh viên học tập các văn bản quy phạm pháp luật, gồm có các văn bản như sau: Nghị quyết 02 của TW Đoàn, Luật đầu tư; Luật sở hữu trí tuệ; Luật cư trú; Luật khoa học công nghệ; Nghị định 32/NĐ-CP của Chính phủ quy định về an toàn giao thông; Luật thuế thu nhập các nhân; Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và Luật phòng chống bạo lực gia đình,…

Đối với đội ngũ cán bộ đoàn, hội chủ chốt đã được tham gia học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương khoá X; Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố Hải Phòng; Các lớp học Nghị quyết của BTV Thành đoàn, thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “2 không” trong ngành giáo dục…được 4 lớp (đạt 100%). Riêng BTV Đoàn trường (có 7 đồng chí) được tập huấn đầy đủ các chuyên đề chính trị-tư tưởng và pháp luật (4 đợt đạt 100%) do Nhà trường tổ chức.

Về tuyên truyền giáo dục pháp luật cho HS-SV, Đoàn TN trường tiếp tục thực hiện “Chương trình quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2006-2010”. Công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên các hệ, bậc đào tạo (ĐH, CĐ, Tại chức) trong nhà trường 2 năm qua được tổ chức triển khai được 04 đợt, với 13.240 lượt các em sinh viên tham gia học tập pháp luật. Nội dung Văn bản quy phạm pháp luật đã được tuyên truyền, phổ biến, gồm có: Luật Phòng chống ma túy năm 2000; Bộ luật hình sự năm 1999; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003; Pháp lệnh phòng chống mại dâm; Luật an toàn giao thông đường bộ; tổ chức 1 buổi tại KTX (ngày 18/11/2008) có 1.200 em sinh viên nội trú nghe các đồng chí Công an báo cáo về tình hình an ninh trật tự. Ngoài ra, Đoàn trường còn phối hợp với công ty Yamaha tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ và lái xe an toàn” tới tất cả các chi đoàn thuộc 7 Liên chi đoàn.               Đoàn trường tổ chức cho các Chi đoàn, chi Hội sinh viên ký cam kết thực hiện (cam kết "Bốn không"):

- Không điều khiển mô tô, xe gắn máy khi không có giấy phép lái xe.

- Không lạng lách, đánh võng chạy quá tốc độ quy định.

- Không cổ vũ và tham gia đua xe trái phép.

- Không điều khiển mô tô, xe máy sau khi đã uống rượu, bia.

Trong tháng hành động cao điểm phòng chống ma túy và hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6 hàng năm Đoàn trường thường xuyên tổ chức thực hiện theo kế hoạch chung của Thành đoàn, lực lượng sinh viên của trường đã tham gia mít tinh, tuần hành ra quân phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Đoàn trường đã in ấn phát nhiều loại tài liệu về phòng chống tội phạm, ma túy (350 bộ tài liệu, 1.750 tranh ảnh, tờ bướm) phát cho tất cả các khối lớp tự tổ chức nghiên cứu học tập.

Mặt khác nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho HSSV, BTV Đoàn trưởng đã mở chuyên mục “Giáo dục pháp luật” từ tháng 10/2008 trên trang Báo “Mái Trường Đại Dương” và diễn đàn SINHVIENHANGHAI.COM của trường đã tạo được hiệu ứng rất tốt phục vụ cho sinh viên học tập, hỏi đáp pháp luật thông qua sách báo và mạng internet.

            Đồng thời Đoàn trường thành lập các tổ chức như Đội thanh niên xung kích bảo vệ an ninh, Đội thăm dò dư luận sinh viên, Đội sinh viên tự quản ký túc xá, duy trì thường xuyên giao ban hàng tháng Bí thư, Lớp trưởng tất cả các lớp để tổng kết, đánh giá, thi đua, rút kinh nghiệm và phổ biến các công việc cần triển khai của Đoàn Thanh niên trường. Đoàn trường thường xuyên củng cố tổ bảo vệ chuyên trách như bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị, tổ chức trực 24/24 giờ trong ngày, tuần tra, canh gác bảo vệ tài sản của Nhà trường, bảo vệ học sinh, sinh viên. Tổ chức chăm lo đời sống tinh thần, mua sắm thêm các phương tiện nghe nhìn, thu hút học sinh, sinh viên vào các hoạt động lành mạnh (văn nghệ, thể dục, thể thao...) để hạn chế và ngăn ngừa các mặt tiêu cực, phòng chống các tệ nạn nảy sinh. Kịp thời thu và giao cho cơ quan công an truyền đơn, tờ rơi, bản tin có nội dung phản động.

            Qua những kết quả trên cho thấy công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Đoàn trường 2 năm qua tiếp tục được khẳng định, ngày càng đi vào chiều sâu. Kết quả này đã thực sự chuyển biến về nhận thức cũng như hành động trong học sinh sinh viên về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tuân thủ, thực hiện pháp luật của Nhà nước, đường lối chính sách của Đảng.

Với những thành tích đã đạt được trường Đại học Hàng hải đã góp phần đáng kể vào việc phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy xâm nhập vào giảng đường và trong cộng đồng, luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thành đoàn đánh giá cao về thành tích công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, PCCC, giữ gìn trật tự ATGT và TTCC trong thanh niên, học sinh, sinh viên thành phố.

Để không ngừng hoàn thiện và phát huy hiệu quả nhiệm vụ công tác trên trong thời gian tới, theo tôi, chúng ta cần tiếp tục làm tốt một số biện pháp pháp như sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, của chính quyền và các cấp lãnh đạo đơn vị cơ sở, phải đảm bảo việc quán triệt, vận dụng thực hiện nghiêm chỉnh quan điểm của Đảng, của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và đào tạo, Thành đoàn Hải Phòng về công tác tuyên truyền tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, PCCC, giữ gìn trật tự ATGT và TTCC trong thanh niên, học sinh, sinh viên thành phố trong thời gian tiếp theo.

2. Triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đọa đơn vị với các cơ quan chuyên trách pháp luật ở địa phương, nhất là hoạt động chỉ đạo của BTV Đoàn. Đồng thời phát huy cao hơn nữa tính chủ động, tích cực của các tổ chức như: Hội sinh viên, các đội xung kích, các lực lượng tình nguyện trong công tác giáo dục tuyên truyền. Tiến tới xây dựng cơ quan vững mạnh về chính trị, tổ chức, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững.

3.  Đào tạo, bổ sung đội ngũ báo cáo viên, giảng viên đủ số lượng, chất lượng và đầu tư đúng mức cho nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức và nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về Giáo dục đào tạo, pháp luật Cán bộ công chức, Quy chế học sinh sinh viên.

4. Tăng cường động viên, khuyến khích CBCC và HSSV chủ động, tự nguyện tham gia thật đầy đủ nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu và thực thi pháp luật. Tích cực tham gia phát hiện và đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Có thể nói trong những năm qua, với nhận thức đúng đắn về trách nhiệm và sự nỗ lực của BTV Đoàn trường, sự phối hợp, giúp đỡ của Thành đoàn, công tác an ninh trật tự, giáo dục phòng, chống tội phạm, ma túy, giữ gìn trật tự ATGT và TTCC trong thanh niên, học sinh, sinh viên ở trường Đại học Hàng hải đã được chỉ đạo và triển khai thực hịên nghiêm túc, đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Những thành tích trên càng khẳng định vững chắc chủ trương đưa giáo dục phòng chống tội phạm, ma túy, PCCC, giữ gìn trật tự ATGT và TTCC trong thanh niên, học sinh, sinh viên thành phố vào trường học là đúng đắn và cần thiết để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như kỷ luật của học sinh, sinh viên ở trong nhà trường và ngoài xã hội, có tầm chiến lược lâu dài trong việc đào tạo, giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ.

                                                                                                   HẾT