Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN (KHÓA 64) NỘP HỒ SƠ ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

CÁC GIẤY TỜ TÂN SINH VIÊN K64 TRƯỜNG ĐHHHVN CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ đối tượng ưu tiên

XIN MỜI SINH VIÊN XEM TRONG LINK:

https://docs.google.com/document/d/18DDpWuEhL6SiOeze1IGbteWz_OC0Onx7/edi...