Đội tuyển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xuất sắc đạt Huy chương Bạc thế giới nội dung Microsoft Excel 2016 tại cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2023

VimaruTu ngay 30/7 - 02/8/2023, Doi tuyen Viet Nam gom 9 nha vo dich quoc gia voi 2 noi dung thi la Tin hoc van phong the gioi (Microsoft Office Specialist World Championship - MOSWC) (voi 6 thi sinh) va Thiet ke do hoa the gioi (Adobe Certified Professional World Championship - ACPWC) (voi 3 thi sinh) tham du Cuoc thi Vo dich Tin hoc van phong the gioi 2023 (MOSWC 2023) va Cuoc thi Vo dich Thiet ke do hoa the gioi 2023 (ACPWC 2023) dien ra tai thanh pho Orlando, bang Florida, Hoa Ky. Tham gia cung doi tuyen Viet Nam, Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam co 2 nha vo dich quoc gia (SV Nguyen Thi Thanh Truc - Lop LQC61DH - giai Nhat quoc gia noi dung thi Microsoft Excel 2016 va SV Pham Trung Nam - Lop KTN60DH - giai Nhat quoc gia noi dung thi Microsoft Excel 2019) tham gia thi dau quoc te voi hai noi dung thi khac nhau.

Vimaru

Vimaru

Ngay 28/7, PGS.TS Pham Xuan Duong - Hieu truong Nha truong cung 2 nha vo dich quoc gia MOSWC len duong tham du Cuoc thi Vo dich Tin hoc van phong the gioi 2023. Chuyen cong tac cua Hieu truong nham co vu sinh vien cua Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam tham du cuoc thi; dong thoi, lam viec voi Tap doan Certiport Hoa Ky, Vien Khao thi Giao duc Hoa Ky (ETS) va cac co quan lien quan trao doi kinh nghiem ve khao thi, danh gia nang luc sinh vien trong linh vuc cong nghe thong tin va ung dung mo hinh chuyen doi so trong giang day va dao tao.

Trai qua nhung ngay thi cang thang va day kich tinh, 21h30 ngay 02/08 (theo gio Viet Nam), Le trao giai Cuoc thi Microsoft Office Specialist World Championship 2023 va Adobe Certified Professional World Championship 2023 duoc dien ra tai Hoi truong Griffine, KS JW Marriot, Thanh pho Orlando, Bang Florida, Hoa Ky.

Dai dien Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - sinh vien Nguyen Thi Thanh Truc da xuat sac dat Huy chuong Bac the gioi noi dung Microsoft Excel 2016. Day cung la thanh tich huy chuong cao nhat cua doi tuyen MOSWC Viet Nam dat duoc tai mua giai nam 2023. PGS.TS. Pham Xuan Duong - Hieu truong chia se: "...va tat ca nhu vo oa khi Huy chuong Bac noi dung Excel 2016 xuong ten Nguyen Thi Thanh Truc. Hinh anh la co Viet Nam lien tuc xuat hien khi Doan Viet Nam nhan duoc them 02 Huy chuong dong cho cac noi dung khac va giai do dai bieu binh chon cho noi dung Thiet ke Do hoa ACPWC". Tu hao lam Viet Nam ta oi! Tu hao ho vang: VMU - mai dinh!

Vimaru

Thanh tich nay cua Thanh Truc da noi dai chuoi thanh tich vang doi nhieu nam lien tiep cua Nha truong trong cuoc thi Vo dich Tin hoc van phong the gioi (MOSWC). Ngay tu nhung nam dau tham gia cuoc thi, thi sinh Hoang Van Tho - sinh vien Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam da vinh du tro thanh 1 trong 3 quan quan MOS mua giai 2011 dai dien Viet Nam sang Hoa Ky du thi Vong Chung ket The gioi va lot vao Top 10 chung cuoc o mon thi Microsoft Word 2007. Ke do, lien tiep trong 4 nam ke tu 2020-2023, Nha truong luon co thi sinh Vo dich Quoc gia, gianh quyen thi dau Vong chung ket the gioi va dat thanh tich tu hao, trong do sinh vien Nguyen Duc Phat - KTN59DH dat Huy chuong Bac the gioi va em Thai Bao Ngoc - KTN59DH dat Top 7 the gioi cung noi dung Microsoft Excel 2016. Ngoai ra, rat nhieu sinh vien cua Nha truong dat cac giai thuong cao Nhi, Ba, Khuyen khich quoc gia tai cuoc thi MOSWC - Viettel.

Vimaru

Vimaru

Trong khuon kho chuyen tham va lam viec tai Hoa Ky, PGS.TS. Pham Xuan Duong - Hieu truong Truong DHHH Viet Nam da vinh du dai dien cho Nha truong nhan ky niem chuong "Don vi xuat sac trien khai MOS trong truong hoc" do Tap doan Khao thi Tin hoc hang dau the gioi Certiport (Hoa Ky) trao tang. Day la phan thuong cao quy ghi nhan nhung co gang va ket qua dang tu hao ma Truong DHHHVN da dat duoc trong viec tien phong dua chuong trinh Tin hoc MOS quoc te vao giang day trong Nha truong nhung nam qua.

Vimaru

Cung trong chuyen cong tac, PGS.TS Pham Xuan Duong cung doan dai bieu Viet Nam da co buoi lam viec voi Dai dien lanh dao va cac chuyen gia giao duc cua Tap doan Certiport, Hoa Ky ve bo giai phap tong the "Future proof economies" tap trung vao viec cung cap cho hoc sinh cac bo ky nang can thiet cho cac nganh nghe khac nhau. Tai buoi lam viec, PGS.TS. Pham Xuan Duong cung da chia se ve viec ung dung cac chuong trinh, chung chi Tin hoc quoc te tai Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam trong nhieu nam qua; dong thoi chia se nhung co hoi va thach thuc, lam tien de cho su hop tac sau rong hon nua giua hai ben trong tuong lai.  

Vimaru

Vimaru

Vimaru

Ben canh do, Hieu truong cung Doan cung da co buoi lam viec voi lanh dao Vien Khao thi Giao duc Hoa Ky (ETS) ve nang cao chat luong giao duc, dao tao va khao thi nang luc tieng Anh.

Vimaru

Vimaru

Su no luc cua cac Dai su MOS da gop phan dua hai tieng Viet Nam tiep tuc duoc ho vang tren buc vinh quang trao giai the gioi Cuoc thi Vo dich Tin hoc van phong lon nhat hanh tinh. Thang loi nay thuoc ve su doan ket, dong suc, dong long cua Thay va Tro, Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam.

Nổi bật: 
Không nổi bật
Kiểu tin: 
Ngày tháng: 
Thứ hai, Tháng 11 6, 2023 - 09:15
or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook