KẾ HOẠCH CTSV

Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 64 Năm học 2023-2024 (05/09/2023)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-Tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-...  

Kế hoạch thực hiện dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025 (21/02/2023)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-thuc-hien-du-Tang-cuong-n...  

Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2023 (đợt 1) (17/01/2023)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-chuc-Le-Tot-nghiep-nam-20...  

Kế hoạch kiểm tra công tác sinh viên năm 2022 (06/09/2022)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-sinh-vi...  

Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2022(đợt 2) (25/08/2022)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-chuc-Le-Tot-nghiep-nam-2022dot-2

Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác cố vấn học tập năm 2022 (25/04/2022)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-chuc-Hoi-nghi-cong-tac-co-van...

Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2022(đợt 1) (04/01/2022)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/02-kh-dhhhvn_1_...  

KẾ HOẠCH Tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 62 năm học 2021-2022 (14/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-...  

Kế hoạch giáo dục, đào tạo định hướng, phát triển phẩm chất sinh viên giai đoạn 2021-2026 (31/05/2021)

Ke hoach giao duc, dao tao dinh huong, phat trien pham chat sinh vien giai doan 2021-2026 | He thong quan ly van ban (vimaru.edu.vn)

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNHCỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2021 (31/05/2021)

Ke hoach trien khai thuc hien Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve "Ngay toan dan phong, chong mua ban nguoi" nam 2021 | He thong quan ly van ban (vimaru.edu.vn)

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH (04/03/2020)

https://drive.google.com/file/d/1MqNK-NTuQ_jr66lkkoZiGXig2UwrTX6c/view?u...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC SINH VIÊN TRONG DỊP TẾT CANH TÝ 2020 (09/01/2020)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-Thuc-hien-cong-tac-sinh-vien-trong-dip-Tet-Nguyen-dan-Canh-Ty-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2020 (đợt 1) (09/01/2020)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-chuc-Le-Tot-nghiep-nam-2020-dot-1

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN