KẾ HOẠCH CTSV

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (ĐỢT 2) (31/07/2019)

https://drive.google.com/file/d/0BzIrP58lyNBnMGt0OER3cXJHTG1Ia0VwRXJmbVd...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (07/01/2019)

https://drive.google.com/file/d/1Nx10Q6Qf3wB3dW1_ogxu_hrVhRvJCw32/view?u...

KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 10-2018 (09/10/2018)

https://drive.google.com/file/d/1_dec9EnPmK0oG2eGZHU-Ro1YiVZvsXRm/view?u...

LỊCH CHÀO CỜ SINH HOẠT NĂM HỌC 2018-2019 (24/09/2018)

https://drive.google.com/file/d/18NKezXb_bWK96OY4cP99myamN8ZRgRER/view?u...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019 (31/08/2018)

https://drive.google.com/file/d/1vvgaxo4-vQLQJMt0HtwELu7SSTD9yDxo/view?u...

KẾ HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN 2018-2019 (22/08/2018)

https://drive.google.com/file/d/1Ba87NCWL-WRW1Esc3hH_5RNd4Qtnh1Ok/view?u...

THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2017 - 2018 (26/07/2017)

THONG BAO Ke hoach dang ky hoc phan cho hoc ky I - Nam hoc 2017 - 2018 Nha truong thong bao ke hoach dang ky hoc phan cho hoc ky I - Nam hoc 2017 - 2018 nhu sau: 1. Cong tac chuan bi - Phong Dao tao gui thoi khoa bieu du kien va bang phan cong giang...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN