Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Công tác sinh viên

Đại học Hàng hải Việt Nam: Hội nghị tuyên truyền về phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; Công tác đảm bảo an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ; Công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật

Đại học Hàng hải Việt Nam: Hội nghị tuyên truyền về phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; Công tác đảm bảo an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ; Công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật

Đại học Hàng hải Việt Nam: Hội nghị tuyên truyền về phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; Công tác đảm bảo an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ; Công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật 

Xem thêm

Quyết định Ban hành Quy chế Công tác sinh viên

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Quyet-dinh-Ban-hanh-Quy-che-Cong-tac-s...  

Xem thêm

HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN (KHÓA 64) NỘP HỒ SƠ ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

CÁC GIẤY TỜ TÂN SINH VIÊN K64 TRƯỜNG ĐHHHVN CẦN CHUẨN BỊ Hồ sơ đối tượng ưu tiên XIN MỜI SINH VIÊN XEM TRONG LINK: https://docs.google.com/document/d/18DDpWuEhL6SiOeze1IGbteWz_OC0Onx7/edi...  

Xem thêm

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 6/2023

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ket-luan-Hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-sinh-vien-thang-62023

Xem thêm

Ngày hội việc làm - Job Fair 2023 kết thúc với nhiều cảm xúc và kỷ niệm, hẹn gặp lại!

Vào sáng ngày 16/6/2023, sự kiện thường niên Ngày Hội Việc Làm - Job Fair 2023 do Trung tâm Đào tạo và giới thiệu việc làm, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức tại sân Nhà A1 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của 28 doanh nghiệp đem...

Xem thêm

Hội nghị công tác cố vấn học tập 2022-2023

Hội nghị công tác cố vấn học tập 2022-2023         Ngày 25/5/2023, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Công tác Cố vấn học tập (CVHT) năm học 2022-2023 nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động CVHT năm học 2021-2022 và...

Xem thêm

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2023 - 2024

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-ke-hoach-dang-ky-hoc-pha...

Xem thêm

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 3/2023

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-ket-luan-Hoi-nghi-giao-b...

Xem thêm

Tọa đàm chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý , khai thác, sử dụng thông tin trên internet, mạng xã hội”.

Tọa đàm chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý , khai thác, sử dụng thông tin trên internet, mạng xã hội”. 08h00 ngày 5/3//2023, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm với chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý,...

Xem thêm

Quyết định ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập sinh viên

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Quyet-dinh-ban-hanh-Quy-dinh-ve-co...  

Xem thêm

Kế hoạch thực hiện công tác sinh viên trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-sinh-vien-trong-dip-Tet-Duong-lich-va-Tet-Nguyen-dan-Quy-Mao

Xem thêm

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 63 năm học 2022-2023

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-s...  

Xem thêm

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 9/2022

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-ket-luan-Hoi-nghi-giao-b...

Xem thêm

Trang

Đăng kí nhận