Công tác sinh viên

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN (15/01/2021)

https://drive.google.com/file/d/121P5OmFtk6AC2NGMIHY_GJlNZhcswP6B/view?u...  

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH (04/03/2020)

https://drive.google.com/file/d/1MqNK-NTuQ_jr66lkkoZiGXig2UwrTX6c/view?u...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC SINH VIÊN TRONG DỊP TẾT CANH TÝ 2020 (09/01/2020)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-Thuc-hien-cong-tac-sinh-vien-trong-dip-Tet-Nguyen-dan-Canh-Ty-2020

SỔ TAY SINH VIÊN ĐHHHVN ĐIỆN TỬ (09/12/2019)

SỔ TAY SINH VIÊN ĐHHHVN ĐIỆN TỬ   LỜI GIỚI THIỆU................................................................................................................................3   PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM...

Hội nghị sinh viên toàn Trường năm học 2019-2020. (09/12/2019)

Hội nghị sinh viên toàn Trường năm học 2019-2020. Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2019-2020, “Hội nghị sinh viên năm học 2019-2020” đã được tổ chức vào ngày 30/11/2019 tại Hội trường A8. Hiệu trưởng đã trực tiếp chủ trì Hội nghị cùng với sự tham...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 (06/12/2019)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-Ket-luan-hoi-nghi-sinh-vien-nam-hoc-2019-2020

QUY CHẾ CTSV NĂM 2019 (03/09/2019)

https://drive.google.com/file/d/14rstCIFl-l4m_thYinxq6WWiyzwPzc7Y/view?u...

THÔNG BÁO V/V THU PHÍ BHYT VÀ NHĂC NHỞ LỊCH NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 (03/09/2019)

https://drive.google.com/file/d/0BzIrP58lyNBnanVpb2o5b25ZQXprdFJXZW8ydmZ...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (ĐỢT 2) (31/07/2019)

https://drive.google.com/file/d/0BzIrP58lyNBnMGt0OER3cXJHTG1Ia0VwRXJmbVd...

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 (23/07/2019)

https://drive.google.com/file/d/0BzIrP58lyNBncGVtcDZLZnhtamF3dkU0WnhDekh...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 5-2019 (03/06/2019)

https://drive.google.com/file/d/0B9blrelbtOVSRUVfZGQwTFJ3X2lCWF9hMVRzY2t...

8 tính cách của người có giáo dục (18/02/2019)

8 tính cách của người có giáo dục Thế nào là người có giáo dục? Nhiều khi “vô học” lại là những kẻ chữ nghĩa đầy mình, cũng như những người nông dân ít học lại vô cùng sáng suốt và tinh tế…Liệu người ngày xưa và ngày nay có hiểu khái niệm “con...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN