Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Hội nghị công tác cố vấn học tập 2022-2023

Hội nghị công tác cố vấn học tập 2022-2023 

       Ngày 25/5/2023, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Công tác Cố vấn học tập (CVHT) năm học 2022-2023 nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động CVHT năm học 2021-2022 và mô hình CVHT theo Quyết định số 2667/QĐ-ĐHHHVN ngày 30/12/2022 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về công tác CVHT sinh viên; nghiên cứu đề xuất các giải pháp để từng bước nâng cao hiệu quả công tác CVHT để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. 

       Hội nghị có sự tham dự của Ban Giám hiệu, Công đoàn; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; các phòng: Đào tạo, Công tác sinh viên, Thanh tra & Đảm bảo chất lượng, Tổ chức-Hành chính, Kế hoạch tài chính; Lãnh đạo phụ trách công tác sinh viên các khoa/ viện/ Trường Cao đẳng VMU, các trợ lý công tác sinh viên và toàn thể các CVHT trong Trường.

       Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của đội ngũ CVHT trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn các thầy cô làm công tác CVHT hãy nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ CVHT để hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên, đồng hành, giúp đỡ sinh viên trong học tập, rèn luyện.

       Tại Hội nghị, đại diện Phòng CTSV đã báo cáo kết quả công tác cố vấn học tập trong thời gian vừa qua và khái quát những điểm chính của mô hình CVHT theo Quyết định số 2667/QĐ-ĐHHHVN ngày 30/12/2022 của Hiệu trưởng; đại diện Phòng Đào tạo đã giới thiệu một số điểm, tình huống mà CVHT cần lưu ý trong quá trình tư vấn cho sinh viên và hướng dẫn sử dụng một số tính năng mới được bổ sung, hoàn thiện của phần mềm quản lý đào tạo VMU.

       Trong phần thảo luận, đối thoại trực tiếp, các đại biểu và các thầy/cô cố vấn học tập đã thảo luận, phát biểu chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ của mình đồng thời có những ý kiến nêu nên các vấn đề vướng mắc, các cách làm hay, các biện pháp có thể áp dụng trong việc đổi mới cách thức thực hiện công tác CVHT. Các ý kiến đóng góp cho hoạt động công tác CVHT đã được Ban Tổ chức ghi nhận, để từ đó nghiên cứu, xem xét và kịp thời đề xuất, xây dựng những biện pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác CVHT trong thời gian tới.

       Kết luận Hội nghị PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã chỉ đạo, trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy vai trò của CVHT trong việc đổi mới công tác hướng dẫn, tư vấn và đồng hành cùng SV để nâng cao tính chủ động, trách nhiệm, tự giác của sinh viên trong học tập, rèn luyện. Trong đó xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai đó là: Tiếp tục hoàn thiện tính năng phần mềm quản lý đào tạo VMU để giúp CVHT có đầy đủ công cụ, phương tiện để tư vấn, hỗ trợ SV; Rà soát, điều chỉnh Quy trình ISO về công tác sinh viên theo hướng giảm bớt các bước thực hiện, cắt bỏ các biểu mẫu, giấy tờ không cần thiết, tăng cường khai thác các tính năng của phần mềm VMU để tự động hóa trong việc tính toán, tổng hợp và lưu trữ kết quả rèn luyện của sinh viên; Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Nhóm, cán bộ Chi đoàn, Chi hội trong việc hỗ trợ  CVHT quản lý, nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của các sinh viên trong nhóm. Tăng cường công tác giáo dục chính trị cho sinh viên thông qua các video clip, các đợt sinh hoạt chính trị theo chuyên đề để từng bước định hình giá trị văn hóa của SV Trường ĐHHHVN.