NỘI DUNG - QUY CHẾ

NỘI QUY GIẢNG ĐƯỜNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM (27/03/2018)

NỘI QUY GIẢNG ĐƯỜNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM:  

Thông báo 862 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị sinh viên năm học 2017-2018 cấp cơ sở (02/10/2017)

Thông báo 862 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị sinh viên năm học 2017-2018 cấp cơ sở File đính kèm

THÔNG BÁO về việc cấp Email cho sinh viên, học viên toàn Trường từ năm học 2017-2018 (28/08/2017)

THÔNG BÁO Về việc cấp Email cho sinh viên, học viên toàn Trường từ năm học 2017-2018 Căn cứ vào nhu cầu trao đổi thông tin, liên lạc đối với sinh viên (SV), học viên (HV) của Trường; tạo sự thống nhất và nâng cao hiệu quả  trong công tác quản lý,...

QĐ 1733- 25082016 - BAN HÀNH QUY CHẾ CTSV (11/05/2017)

QĐ 1733- 25082016 - BAN HÀNH QUY CHẾ CTSV

09_2016_TTLT-BGDDT-BTC-LDTBXH_308405-HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 862015NĐ-CP (10/05/2017)

xin mời xem file đính kèm: 1/ 09_2016_TTLT-BGDDT-BTC-LDTBXH_308405-HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 862015NĐ-CP https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DER3pRRVRfUFBDQkU/view?usp=sh... 2/ 118-QĐ-ĐHHHVN-CTSV-QUYẾT ĐINH BAN HÀNH VỀ...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN