Thông báo

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo tuyển sinh năm 2017 (17/07/2017)

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo tuyển sinh năm 2017 Kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 đã có. Bạn sẽ chọn học ngành nào phù hợp ? Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là một lựa chọn tin cậy cho người học. Đừng bỏ lỡ cơ hội được học tập tại...

Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên nợ học phí, giáo trình học kì phụ năm học 2017-2018 tính đến hết ngày 14-06-2017. (16/06/2017)

Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên nợ học phí, giáo trình học kì phụ năm học 2017-2018 tính đến hết ngày 14-06-2017. Các sinh viên nộp học phí theo đúng quy định của Nhà trường đến hết ngày 20/6/2017. Hiện nay SV có thể nộp trực tiếp tại Phòng...

Thông báo về việc thực hiện Nội quy giảng đường tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (30/05/2017)

NỘI QUY GIẢNG ĐƯỜNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHHHVN ngày    tháng 2 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam)  

Thông báo kết luận về công tác triển khai học bạ điện tử (30/05/2017)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thời khóa biểu của học kỳ phụ - hè 2017 (15/05/2017)

Phòng Đào tạo đã hoàn thành thời khóa biểu của học kỳ phụ.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Hình ảnh hoạt động