Thông báo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ ĐỦ TÍN CHỈ HK 2 NĂM HỌC 2018-2019 (05/01/2019)

#1789 DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ ĐỦ TÍN CHỈ HK 2 NĂM HỌC 2018-2019   Danh sách theo file đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1VLwFdNh_NndiFuu7BhwAGZlM3uOg7g7J/view?u...   Yêu cầu Sinh viên nộp đơn đăng ký bổ sung tại Phòng Đào tạo (P....

https://drive.google.com/file/d/13EAXlx8P8PlJAHfTD8BP1VnyFnhnawdY/view?usp=sharing

LỊCH TRẢ ĐỒNG PHỤC MÙA ĐÔNG (ĐỢT 2) CHO SV KHÓA 59 (05/11/2018)

https://drive.google.com/file/d/13EAXlx8P8PlJAHfTD8BP1VnyFnhnawdY/view?u...

LỊCH TRẢ ĐỒNG PHỤC MÙA ĐÔNG CHO SV KHÓA 59 (18/10/2018)

https://drive.google.com/file/d/1KKGw3aCZY__WkdeA3YEA70KKuJMBGiK6/view?u...

KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 10-2018 (09/10/2018)

https://drive.google.com/file/d/1_dec9EnPmK0oG2eGZHU-Ro1YiVZvsXRm/view?u...

LỊCH CHÀO CỜ SINH HOẠT NĂM HỌC 2018-2019 (24/09/2018)

https://drive.google.com/file/d/18NKezXb_bWK96OY4cP99myamN8ZRgRER/view?u...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019 (31/08/2018)

https://drive.google.com/file/d/1vvgaxo4-vQLQJMt0HtwELu7SSTD9yDxo/view?u...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU PHÍ BHYT VÀ NHẮC NHỞ LỊCH THU HỌC PHÍ HỌC KỲ I (2018-2019) (31/08/2018)

https://drive.google.com/file/d/1ykf6Myw6HnwHvyZFZmfuqfsQrCCGiE1j/view?u...  

KẾ HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN 2018-2019 (22/08/2018)

https://drive.google.com/file/d/1Ba87NCWL-WRW1Esc3hH_5RNd4Qtnh1Ok/view?u...

KẾ HOẠCH LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2018 (ĐỢT 2) (31/07/2018)

https://drive.google.com/file/d/0BzIrP58lyNBnRU1YTGRQU0lKemFzWHd5eHNfS0F...  

QUYẾT ĐỊNH số 686 v/v cấp học bổng khuyến khích học tập theo kết quả kì 1 năm học 2017-2018 (16/03/2018)

QUYET DINH SO 686 v/v cap hoc bong khuyen khich hoc tap theo ket qua ki 1 nam hoc 2017-2018 Danh sach theo file dinh kem./.  

Chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2018 (31/01/2018)

Chao mung cac ban hoc sinh THPT, cac bac phu huynh den voi Chuong trinh tu van tuyen sinh nam 2018 do Bao Tuoi tre phoi hop voi Bo GD&DT, Bo LDTB&XH, So GD&DT Hai Phong, Thanh doan Hai Phong va Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam to chuc...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN