Thông báo

Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2022(đợt 2) (25/08/2022)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-chuc-Le-Tot-nghiep-nam-2022dot-2

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 6/2022 (17/06/2022)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-ket-luan-Hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-sinh-vien-thang-62022

Thông báo kết luận Hội nghị công tác cố vấn học tập năm 2022 (18/05/2022)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/556-tb-dhhhvn-c...

Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác cố vấn học tập năm 2022 (25/04/2022)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-chuc-Hoi-nghi-cong-tac-co-van...

Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2022(đợt 1) (04/01/2022)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/02-kh-dhhhvn_1_...  

Thông báo về việc nhắc nhở sinh viên thực hiện trật tự ATGT, PCTP, ANTT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm dần và lễ hội Xuân 2022 (31/12/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ve-viec-nhac-nho-sinh-vien-thuc-hien-trat-tu-ATGT-PCTP-ANTT-trong-dip-Tet-Duong-lich-Tet

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II- năm học 2021-2022 (03/12/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1799-tb-dhhhvn-...  

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 10/2021 (18/10/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1507-tb-dhhhvn-...  

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP TỪ 4/10/2021 (30/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1432-tb-dhhhvn-...

Thông báo về việc tổ chức tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 cho toàn bộ sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy (23/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1397-tb-dhhhvn_...

THÔNG BÁO Về việc đăng ký tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 đối với sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy (21/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1383-tb-dhhhvn_... Sinh vien co nhu cau tiem vac xin Vero Cell dang ky theo

KẾ HOẠCH Tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 62 năm học 2021-2022 (14/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-...  

THÔNG BÁO Về việc thu phí Bảo hiểm y tế HSSV năm 2022 và nhắc nhở lịch thu học phí học kỳ I năm học 2021- 2022 (13/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1330-tb-dhhhvn_...  

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 6/2021 (28/06/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-ket-luan-Hoi-nghi-giao-ban-c...

Kế hoạch giáo dục, đào tạo định hướng, phát triển phẩm chất sinh viên giai đoạn 2021-2026 (31/05/2021)

Ke hoach giao duc, dao tao dinh huong, phat trien pham chat sinh vien giai doan 2021-2026 | He thong quan ly van ban (vimaru.edu.vn)

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNHCỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2021 (31/05/2021)

Ke hoach trien khai thuc hien Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve "Ngay toan dan phong, chong mua ban nguoi" nam 2021 | He thong quan ly van ban (vimaru.edu.vn)

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN