ĐIỀU ƯỚC THỨ 7 | SỐ 83 | CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ SV ĐHHHVN TRẦN VƯƠNG CÔNG THÀNH

Chan thanh cam on VTV3 da thuc hien chuong trinh rat y nghia Dieu uoc thu 7 danh cho sinh vien Tran Vuong Cong Thanh, lop KTB54DH1 - DH HANG HAI VIET NAM ngay 10. 1. 2016

https://www.youtube.com/watch?v=LzbuKlvTKWc

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN