Công tác sinh viên

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC SINH VIÊN TRONG DỊP TẾT CANH TÝ 2020

SỔ TAY SINH VIÊN ĐHHHVN ĐIỆN TỬ

Hội nghị sinh viên toàn Trường năm học 2019-2020.

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

Ba mục tiêu và chín nhiệm vụ trong công tác CVHT trong năm học mới 2019 - 2020

THÔNG BÁO NHẮC NHỞ SV THỰC HIỆN VĂN MINH TRƯỜNG HỌC PHÒNG CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT, TỆ NẠN XÃ HỘI

QUY CHẾ CTSV NĂM 2019

THÔNG BÁO V/V THU PHÍ BHYT VÀ NHĂC NHỞ LỊCH NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (ĐỢT 2)

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 5-2019

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 3-2019

8 tính cách của người có giáo dục

Thông báo về việc thu hồi tài liệu học kì 2 năm học 2017-2018

KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 10-2018

LỊCH CHÀO CỜ SINH HOẠT NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho tân cử nhân, kỹ sư năm 2018

Hãy yêu người đi biển

QUYẾT ĐỊNH số 686 v/v cấp học bổng khuyến khích học tập theo kết quả kì 1 năm học 2017-2018

Trang

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook