Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Ba mục tiêu và chín nhiệm vụ trong công tác CVHT trong năm học mới 2019 - 2020

 

Căn cứ Kế hoạch công tác sinh viên năm học 2019-2020, trên cơ sở kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên năm học 2018-2019, Ban Giám hiệu chỉ đạo tổ chức Hội nghị công tác cố vấn học tập (CVHT), nâng cao hiệu quả công tác định hướng, tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên năm học 2019-2020. Nhằm đánh giá công tác cố vấn học tập trong năm học 2018-2019, công tác tư vấn, hỗ trợ các hoạt động dịch vụ, phục vụ sinh viên: Thực trạng, những thuận lợi, khó khăn, hạn chế. Những giải pháp chỉ đạo phát huy vai trò của CVHT; tăng cường hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ, tạo động lực học tập cho sinh viên; nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Vào  08h00’ Thứ Bảy, ngày 02/11/2019. Tại phòng Hội thảo số 3.  PHT. Nguyễn Khắc Khiêm chủ trì Hội nghị với sự tham gia  Công đoàn Trường, Đoàn TN, Hội SV, Lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo; Công tác sinh viên; Thanh tra & ĐBCL; TCHC; QT-TB; KH-TC; Trung tâm CITAD; NXB Hàng hải; Khu nội trú (Khu C, Khu Quán Nam); các Khoa/ Viện có sinh viên: Lãnh đạo Khoa/ Viện phụ trách CTSV, Trợ lý CTSV, Giáo vụ, Trưởng nhóm CVHT.

Trong chương trình Hội nghị, qua báo cáo kết quả công tác CVHT trong năm học 2018-2019. Một số đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CVHT. Những điểm mới trong công tác Đào tạo; Đánh giá công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, các hoạt động đổi mới.

Và nhiều tham luận và các ý kiến của lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là các ý kiến của các Trưởng nhóm CVHT. Thầy PHT Nguyễn Khắc Khiêm đã kết luận về định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CVHT, công tác định hướng, tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên. Cụ thể

     Thầy  PHT Nguyễn Khắc Khiêm đề ra ba mục tiêu và chín nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện trong năm học mới 2019 - 2020.

I.         Ba mục tiêu:

 1. Tiếp tục đưa nhiệm vụ trọng tâm: Coi SV là trung tâm của quá trình đào tạo
 2. Chuyển bieensmanhj mẽ từ quản lý sang tư vấn hỗ trợ sinh viên.
 3. Tăng cường hơn nữa chất lượng dịch vụ SV, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo, tao thương hiệu chung của Nhà trường.
 1. Chín nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
 1. Rà soát lại danh sách CVHT toàn trường về thông tin CVHT,  tạo nhóm hoạt động về công tác CVHT với sự tham gia của Ban Giám hiệu, các phòng ban chuwssc năng, lãnh đạo các Khoa Viện và toàn thể CHHT nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng trong công tác CVHT.
 2. Cập nhật, cđiều chỉnh về quy định, quy chế CVHT.
 3. Tổ chức mời chuyên gia về nâng coa nghiệp vụ ch CVHT về công tác tư vấn, hỗ trợ SV.
 4. Tiếp tục đổi mới nội dụng, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của XH, định hướng Cách mạng Công nghiệp 4.0
 5. Tăng cường, nâng cao trách nhiệm của từng CVHT trong công tác tư vấn, hỗ trợ SV.
 6. Rà soát lại tất cả các dịch vụ liên quan đến SV trong toàn trường.
 7. Tập hợp tất cả các ý kiên của SV trong Hội nghị SV cấp Khoa Viện để chuẩn bị cho Hội nghị SV cấp trường vào 30/11/2019.
 8. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng SV, tập trung nâng cao các hoạt động mũi nhọn của các CLB SV trong toàn trường như Khởi nghiệp, kỹ năng sống, các CLB chuyên ngành.
 9. Hàng năm tiến hành phân loại và khen thưởng đối với các CVHT hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.