Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA - K58, NĂM HỌC 2017-2018

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA - K58, NĂM HỌC 2017-2018

Chào mừng gần 3.000 tân sinh viên K58 đã nhập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, các bạn sẽ tham gia TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA - K58, NĂM HỌC 2017-2018 từ ngày 21/8/201/-15/9/2017 tại Hội trường A8.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam áp dụng quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với tất cả các ngành học trong toàn Trường từ năm học 2008 - 2009. Đây là một hình thức đào tạo tiên tiến đang được áp dụng ở hầu hết các nước trên thế giới. Đào tạo theo tín chỉ là một quy trình đào tạo mềm dẻo, lấy người học làm trung tâm, tạo điều kiện cho sinh viên (SV) chủ động xây dựng kế hoạch học tập của mình: Đăng ký môn học, kéo dài hoặc rút ngắn thời gian của khóa học, học song hành hai chương trình,...

Để hoàn thành tốt việc học tập tại Trường, ngoài việc nhận được sự hướng dẫn từ giảng viên, cố vấn học tập, các phòng ban chức năng và các tổ chức đoàn thể, mỗi SV phải tự trang bị cho mình những kiến thức hết sức cơ bản liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của SV, biết khai thác thông tin liên quan đến việc tổ chức học tập, cuộc sống của SV.

Để giúp các em hiểu rõ và học tập tốt ngày từ năm học mới 2017 - 2018, Phòng Công tác sinh viên tổ chức TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA bao gồm các nội dung:

-              Giới thiệu về Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;

-              Ngành và chuyên ngành đào tạo đại học và cao đẳng;

-              Chương trình giáo dục hệ đại học và cao đẳng;

-              Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

-              Quy trình và hướng dẫn SV đăng ký học phần trực tuyến;

-              Quy chế rèn luyện SV;

-              Quy chế SV nội trú;

-              Quy chế SV ngoại trú;

-              Một số công tác SV khác, như: Công tác Đoàn, Hội, chế độ chính sách, thư viện, y tế trường học,…;

-              Các hướng dẫn về công tác SV: Học bổng, chế độ chính sách, vay vốn tín dụng, nghỉ học dài ngày, nghỉ 1 năm, quay trở lại học,…;

-              Chuẩn đầu ra Tin học (MOS), tiếng Anh (TOEIC, IELTS);

-              Khung rèn luyện đối với SV nội trú, ngoại trú;

-              Cộng điểm thưởng cho SV.

-              Và cuối cùng, mỗi bạn SV phải viết 1 bài thu hoạch của mình để xét đạt qua khóa học này.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bạn SV sẽ THÀNH CÔNG trong quá trình học tập tại Trường.

Chúc các bạn thành công!

 

 

 

 

====================
Phòng Công tác Sinh viên
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 106 -  Khu Hiệu bộ (A1) 
Số 484 - Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 3 729 153; Fax: (0225)3 625 175
Email: ctsv@vimaru.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/ctsv.dhhhvn
Website http://www.ctsv.vimaru.edu.vn/