Nghỉ ốm

Điều 13. Nghỉ ốm

1. Sinh viên bị đau ốm, tai nạn trong quá trình học tập, phải làm các thủ tục sau đây:

a) Chậm nhất 07 ngày sau khi bị ốm hoặc tai nạn, sinh viên nộp cho Phòng CTSV bộ Hồ sơ gồm: Đơn trình bày có xác nhận của CVHT, GVK và Trưởng Khoa; Bệnh án có xác nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên và được Trưởng trạm Y tế trường xác nhận.

b) Sau khi được Phòng CTSV chấp thuận, sinh viên sao bộ Hồ sơ nói trên thêm 03 bản để nộp cho: Phòng Đào tạo, GVK, Bộ môn có học phần. Sinh viên lưu giữ bộ gốc.

2. Tùy theo tình trạng bệnh tật, số ngày nghỉ và thời điểm nghỉ ốm Phòng CTSV và Phòng Đào tạo sẽ hướng dẫn sinh viên các thủ tục cần thiết như: học bù, làm bài kiểm tra bù...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN