Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Trường ĐHHHVN đón nhận Quyết định và Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Trong thời gian qua, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (Trung tâm KĐCLGD - Hiệp hội CTĐHCĐVN) đã thực hiện quy trình Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Đại học tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Đây là lần thứ 2 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo các tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT, là dịp để Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, các khoa, viện và các đơn vị trong toàn Trường rà soát tổng thể các hoạt động của cơ sở đào tạo nhằm hướng tới sự hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động trong thời gian tới.

Sáng 19/9, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp với Trung tâm KĐCLGD - Hiệp hội CTĐHCĐVN tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Đến dự với Lễ công bố Quyết định:

Về phía Trung tâm KĐCLGD - Hiệp hội CTĐHCĐVN có: PGS.TS.Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - Hiệp hội CTĐHCĐVN; Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Trung tâm KĐCLGD - Hiệp hội CTĐHCĐVN.

Về phía Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có: PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS.Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí đại diện Thường trực Đảng uỷ, Thường trực Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Thủ trưởng các đơn vị và đại diện cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

Vimaru

Thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Nhà trường thông tin về định hướng và quan điểm quản lý chất lượng; Công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; Kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục và kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo.

Các chương trình đào tạo (CTĐT) của Nhà trường được các chuyên gia Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) đánh giá cao. Đặc biệt ở các tiêu chí như đội ngũ giảng viên, hệ thống cơ sở vật chất và chất lượng đầu ra của sinh viên - 3 tiêu chí này được các chuyên gia trong Đoàn ĐGN theo tiêu chuẩn mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) đánh giá là điểm sáng, hình mẫu quốc gia. Nhà trường cũng được đánh giá cao ở các tiêu chí đội ngũ cũng như cơ sở vật chất, chất lượng phục vụ cộng đồng và Hệ thống Đảm bảo chất lượng khi Kiểm định chất lượng trường.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) T9/2023, Nhà trường đưa ra các lĩnh vực cần cải tiến chất lượng theo khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài và của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đối với từng tiêu chuẩn, tiêu chí; các hoạt động cải tiến chất lượng đã thực hiện và kết quả; các lĩnh vực cần cải tiến chất lượng trong chu kỳ đánh giá tiếp theo.

Trong năm 2021, sau khi được cấp giấy chứng nhận KĐCLGD với 04 CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA và 04 CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT, Nhà trường đã xây dựng “Chương trình hành động về việc triển khai công tác hậu kiểm định chất lượng các CTĐT năm 2021-2022”. Nội dung “Chương trình hành động” nêu các khuyến nghị của Đoàn ĐGN đối với từng CTĐT được kiểm định trong khi Chương trình hành động hậu kiểm định khắc phục các điểm tồn tại theo khuyến nghị của Đoàn ĐGN. Tùy theo từng mốc chuẩn của tiêu chí, Nhà trường đề xuất các nội dung triển khai; phân công đơn vị thực hiện và đơn vị phối hợp. Trường cũng tiến hành các kế hoạch ĐBCL theo năm học, trong đó chỉ rõ các chỉ tiêu KĐCL đối với các CTĐT đảm bảo thực hiện mục tiêu trong Kế hoạch chiến lược về ĐBCL giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030 đã được phê duyệt của Trường.

Vimaru

Vimaru

Vimaru

Tại buổi Lễ, PGS.TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - Hiệp hội CTĐHCĐVN đánh giá cao những điểm mạnh của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và đặc biệt là kế hoạch Nhà trường triển khai để thực hiện các khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - Hiệp hội CTĐHCĐVN PGS.TS. Nguyễn Phương Nga cảm ơn Nhà trường, các Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trung tâm các đơn vị, cá nhân và các bên liên quan đã có sự phối hợp hiệu quả trong việc cung cấp các thông tin, minh chứng góp phần quan trọng cho thành công của đợt khảo sát, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Trung tâm và Nhà trường trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng, góp phần đưa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thực hiện tốt chiến lược và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong giai đoạn mới.

Vimaru

Thay mặt Nhà trường, PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn chân thành đến Đoàn ĐGN và Trung tâm KĐCLGD - Hiệp hội CTĐHCĐVN đã làm việc chuyên nghiệp, công tâm, khách quan và trách nhiệm giúp Nhà trường hoàn thành đánh giá cơ sở giáo dục với bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT bao gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí. Đồng thời gửi lời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ GD&ĐT, Hiệp hội CTĐHCĐVN và các ngành, các cấp,  các doanh nghiệp, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và cựu sinh viên đã “chung lưng đấu cật” đồng hành cùng Nhà trường. Qua đây khẳng định Nhà trường đã xây dựng các kế hoạch với những giải pháp khả thi để thực hiện những khuyến nghị của Hội đồng KĐCLGD-Trung tâm KĐCLGD, Hiệp hội Các trường đại học cao đẳng Việt Nam.

Sự kiện đón nhận Quyết định và Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam một lần nữa khẳng định những bước đi đúng đắn về định hướng giáo dục trong tương lai: tầm nhìn năm 2030, đạt trình độ ngang bằng với các trường đại học hàng hải của các nước phát triển trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao; đến năm 2045 trở thành trường đại học thông minh, trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ quốc gia trong lĩnh vực kinh tế biển.

Vimaru