×

Thông báo lỗi

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

Miễn thi

Miễn thi

Miễn thi là một hình thức thưởng điểm cho sinh viên đã đăng ký và hoàn thành xuất sắc các yêu cầu bắt buộc của học phần, đồng thời đạt điểm cao trong các kỳ thi Olympic cấp Trường hoặc cấp Quốc gia. Ngoài phần thưởng về vật chất, Nhà trường còn thưởng về điểm cho sinh viên như sau:

 
Mức giải

Giải thưởng về điểm (thang điểm 10)

CẤP TRƯỜNG

Giải Nhất

Cộng thêm 2 điểm vào điểm đánh giá học phần (Z)

Giải Nhì

Cộng thêm 1 điểm vào điểm đánh giá học phần (Z)

Giải Ba

Cộng thêm 1 điểm vào điểm đánh giá học phần (Z)

CẤP QUỐC GIA

Giải Nhất

Z = 10

Giải Nhì

Z = 10

Giải Ba

Z = 10

Giải Khuyến khích

Z = 9

 

 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN