TUYỂN DỤNG - VIỆC LÀM

Công ty TNHH Việt Hàn tuyển kỹ sư cơ khí 2018 (26/02/2018)

Cong ty TNHH Viet Han tuyen ky su co khi 2018

Công ty TNHH Pha lê Việt Tiệp Thái Bình tuyển dụng 2018 (26/02/2018)

CONG TY TNHH PHA LE VIET TIEP THAI BINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc

TỔNG HỢP CÁC CÔNG TY NHẬT BẢN TUYỂN THÁNG 3/2018 (26/02/2018)

TONG HOP CAC CONG TY NHAT BAN TUYEN THANG 3/2018 DANG KY DU THI: CAC BAN GUI CV VOI TIEU DE: PV-JAPAN-T3-HO TEN-SDT DEN MAIL: duchanh@vimaru.edu.vn

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI HẢI PHÒNG (26/02/2018)

TUYEN DUNG NHAN VIEN KINH DOANH TAI HAI PHONG

CTy TNHH Chế tạo máy EBA - NOMURA HP tuyển kỹ sư thiết kế 2018 (09/02/2018)

CTy TNHH Che tao may EBA - NOMURA HP tuyen ky su thiet ke 2018  

TỔNG HỢP ĐƠN TUYỂN NHẬT BẢN THÁNG 3/2018 (07/02/2018)

TONG HOP DON TUYEN NHAT BAN THANG 3/2018 (Chi tiet tung cong ty moi cac ban xem file dinh kem)

VIẾT CHO CÁC EM SINH VIÊN NGÀNH HÀNG HẢI MỚI RA TRƯỜNG (04/02/2018)

VIET CHO CAC EM SINH VIEN NGANH HANG HAI MOI RA TRUONG

Regina Miracle International Vietnam (29/01/2018)

Regina Miracle International Vietnam VAN DANG VA LUON CAN TUYEN GAP 500 NHAN VIEN BIET TIENG TRUNG VA 20.000 CONG NHAN    Nhan vien ke hoach  - Tot nghiep Cao dang/Dai hoc tro len.  - Tieng Trung thanh thao 4 ky nang nghe, noi, doc, viet. 

CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐÓNG TÀU VIỆT NAM(VISEC) tuyển dụng Kỹ sư Máy tàu thủy (29/01/2018)

THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY CP KY THUAT DONG TAU VIET NAM(VISEC) tuyen dung Ky su May tau thuy  Cong ty VISEC hoat dong chinh trong linh vuc hang hai. Hien tai chung toi co van phong dai dien tai HCM, Hai Phong. Do nhu cau thi truong, nen chung toi...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH TUYỂN DỤNG 2018 (23/01/2018)

CONG TY CO PHAN DAU TU VA DIA OC PHU THINH TUYEN DUNG 2018 Linh vuc: Bat dong san 1. Truong phong Kinh doanh: so luong 01 nguoi *Mo ta cong viec - Quan ly & dieu hanh cac cong viec chung cua phong. - Chiu trach nhiem Quan ly, phat trien, dao tao...

Hải An Group, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng tháng 3.2018 (tiếp) (23/01/2018)

Hai An Group, duong Dinh Vu, phuong Dong Hai 2, quan Hai An, Hai Phong tuyen dung thang 3.2018 (tiep)   Hai An Group voi nganh nghe kinh doanh chinh: Van tai, logistics, dich vu dai ly tau bien, kho bai,... can tuyen dung cac vi tri sau THONG BAO...

Tuyển dụng vị trí kỹ sư quy trình sản xuất (18/01/2018)

CTY TNHH KNAUF VIET NAM- cong ty chuyen sx thach cao tam  100% von cua Duc, co tru so nha may dong tai KCN DINH VU, Hai An, HP. Tuyen dung: ky su quy trinh san xuat de phuc  vu cho cong viec ho tro day truyen san xuat mo ta cong viec qua ban dinh...

Halla Electronics Vina - Tràng Duệ HP tuyển dụng tháng 1.2018 (18/01/2018)

Halla Electronics Vina - Trang Due HP tuyen dung thang 1.2018      

CÔNG TY TNHH LÊ PHẠM TUYỂN SV KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG VÀ KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN (12/01/2018)

CONG TY TNHH LE PHAM TUYEN SV KINH TE NGOAI THUONG VA KINH TE VAN TAI BIEN

Công ty TNHH vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK (Haiphongtraco đổi tên) cần tuyển gấp 02 vị trí (10/01/2018)

Cong ty TNHH van tai bien va xuat nhap khau HTK (Haiphongtraco doi ten) can tuyen gap 02 vi tri:  Chuyen vien Hang Hai (yeu cau <40 tuoi, co kinh nghiem di tau, la thuyen truong/ may truong cang tot);  Chuyen vien Phong Ky thuat (yeu cau nhu...

TUYỂN DỤNG THÁNG 1/2018 - GEMADEPT LOGISTICS MIỀN BẮC  (10/01/2018)

TUYEN DUNG THANG 1/2018 - GEMADEPT LOGISTICS MIEN BAC    Hien chung toi dang can tuyen nhung vi tri sau:

CÔNG TY DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀU THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ - PVTRANS TUYỂN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH HÀNG HẢI (09/01/2018)

CONG TY DICH VU QUAN LY TAU THUOC TONG CONG TY CO PHAN VAN TAI DAU KHI - PVTRANS TUYEN SINH VIEN TOT NGHIEP NGANH HANG HAI NHU SAU:  

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 01/2018 (09/01/2018)

CONG TY TNHH RORZE ROBOTECH THONG BAO TUYEN DUNG THANG 01/2018 HO SO XIN VIEC GOM: 1. So yeu li lich co xac nhan cua dia phuong (trong pham vi 6 thang), CV bang tieng Anh hoac Nhat neu ung tuyen cac vi tri yeu cau ngoai ngu. 2. Don xin viec ghi ro...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN