×

Thông báo lỗi

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

NGÀNH KỸ THUẬT

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN 2018: TỈNH AICHI (KỸ SƯ ĐIỆN) (23/03/2018)

TUYEN DUNG KY SU LAM VIEC TAI NHAT BAN 2018: TINH AICHI (KY SU DIEN):   Thong tin don hang, nganh nghe tuyen:       -  Nganh nghe tuyen:  Dien tu

LS VINA Cable & System tuyển dụng 2018 (20/03/2018)

LS VINA Cable & System tuyen dung 2018  

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN 2018: KTV CƠ KHÍ (14/03/2018)

    TUYEN DUNG KY SU LAM VIEC TAI NHAT BAN 2018: KTV CO KHI    

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN 2018: TỈNH AICHI (kiểm tra sản phẩm) (14/03/2018)

TUYEN DUNG KY SU LAM VIEC TAI NHAT BAN 2018: TINH AICHI (kiem tra san pham)  

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN 2018: TOSHIBA, HONDA, 7 ELEVEN (14/03/2018)

TUYEN DUNG KY SU LAM VIEC TAI NHAT BAN 2018: TOSHIBA, HONDA, 7 ELEVEN 1. Cong Ty TOSHIBA + Dia diem lam viec: Mie + Luong thang: 879 Yen/1h, tu 175,000~200,000VND/1h lam viec.

CÔNG TY CP THIẾT BỊ HÀNG HẢI MECOM TUYỂN KỸ SƯ BÁN HÀNG (13/03/2018)

THONG BAO TUYEN DUNG               Cong ty CP Thiet Bi Hang Hai - Mecom chuyen xuat - nhap khau, cung cap, lap dat, sua chua, bao tri cac loai thiet bi dien tu Hang hai chuyen dung cho tau ca, tau hang; thiet vi thong tin lien lac chuyen dung cho...

THÔNG BÁO HỘI THẢO TUYỂN DỤNG ỨNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NĂM 2018 (02/03/2018)

THONG BAO HOI THAO TUYEN DUNG UNG VIEN LAM VIEC TAI NHAT BAN NAM 2018    

​FPT TELECOM HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2018 (02/03/2018)

FPT TELECOM HAI PHONG THONG BAO TUYEN DUNG NHAN SU 2018     Do nhu cau mo rong thi truong, FPT Telecom Hai Phong can tuyen nhan su co cac vi tri sau:

Công ty TNHH Thương Mại và Xe Tải Quốc Tế tuyển dụng (28/02/2018)

Dear Mr Nguyen Duc Hanh!   Hien tai cong ty TNHH Thuong Mai va Xe Tai Quoc Te co nhu cau tuyen dung nhu sau:   1-      Tuyen 2 thuc tap vien marketing va truyen thong 2-      Tuyen 10 cong tac vien kinh koanh 3-      Tuyen 10 nhan vien kinh doanh  ...

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC (28/02/2018)

THONG TIN TUYEN DUNG CONG TY CO PHAN NHA MAY THIET BI Y HOC VA VAT LIEU SINH HOC   TONG QUAN VE CONG TY

Công ty TNHH Việt Hàn tuyển kỹ sư cơ khí 2018 (26/02/2018)

Cong ty TNHH Viet Han tuyen ky su co khi 2018

Công ty TNHH Pha lê Việt Tiệp Thái Bình tuyển dụng 2018 (26/02/2018)

CONG TY TNHH PHA LE VIET TIEP THAI BINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc

TỔNG HỢP CÁC CÔNG TY NHẬT BẢN TUYỂN THÁNG 3/2018 (26/02/2018)

TONG HOP CAC CONG TY NHAT BAN TUYEN THANG 3/2018 DANG KY DU THI: CAC BAN GUI CV VOI TIEU DE: PV-JAPAN-T3-HO TEN-SDT DEN MAIL: duchanh@vimaru.edu.vn

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI HẢI PHÒNG (26/02/2018)

TUYEN DUNG NHAN VIEN KINH DOANH TAI HAI PHONG

CTy TNHH Chế tạo máy EBA - NOMURA HP tuyển kỹ sư thiết kế 2018 (09/02/2018)

CTy TNHH Che tao may EBA - NOMURA HP tuyen ky su thiet ke 2018  

TỔNG HỢP ĐƠN TUYỂN NHẬT BẢN THÁNG 3/2018 (07/02/2018)

TONG HOP DON TUYEN NHAT BAN THANG 3/2018 (Chi tiet tung cong ty moi cac ban xem file dinh kem)

Regina Miracle International Vietnam (29/01/2018)

Regina Miracle International Vietnam VAN DANG VA LUON CAN TUYEN GAP 500 NHAN VIEN BIET TIENG TRUNG VA 20.000 CONG NHAN    Nhan vien ke hoach  - Tot nghiep Cao dang/Dai hoc tro len.  - Tieng Trung thanh thao 4 ky nang nghe, noi, doc, viet. 

CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐÓNG TÀU VIỆT NAM(VISEC) tuyển dụng Kỹ sư Máy tàu thủy (29/01/2018)

THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY CP KY THUAT DONG TAU VIET NAM(VISEC) tuyen dung Ky su May tau thuy  Cong ty VISEC hoat dong chinh trong linh vuc hang hai. Hien tai chung toi co van phong dai dien tai HCM, Hai Phong. Do nhu cau thi truong, nen chung toi...

Hải An Group, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng tháng 3.2018 (tiếp) (23/01/2018)

Hai An Group, duong Dinh Vu, phuong Dong Hai 2, quan Hai An, Hai Phong tuyen dung thang 3.2018 (tiep)   Hai An Group voi nganh nghe kinh doanh chinh: Van tai, logistics, dich vu dai ly tau bien, kho bai,... can tuyen dung cac vi tri sau THONG BAO...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN