NGÀNH KINH TẾ

Công ty TNHH Thương Mại và Xe Tải Quốc Tế tuyển dụng

Dear Mr Nguyen Duc Hanh!

 

Hien tai cong ty TNHH Thuong Mai va Xe Tai Quoc Te co nhu cau tuyen dung nhu sau:

 

1-      Tuyen 2 thuc tap vien marketing va truyen thong

2-      Tuyen 10 cong tac vien kinh koanh

3-      Tuyen 10 nhan vien kinh doanh

Trang

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook