NGÀNH KINH TẾ

CTY TNHH CÔNG TRÌNH LONG RIVER - FORMUSA TUYỂN DỤNG

CTY TNHH CONG TRINH LONG RIVER - FORMUSA TUYEN DUNG
 ----------------------------------------------

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI Miyagi - NHẬT BẢN 2018

 
TUYEN DUNG KY SU CO KHI LAM VIEC TAI Miyagi - NHAT BAN 2018
 
Thong tin chuong trinh nhu sau: 
1- dia diem lam viec Miyagi
2- nganh nghe: co khi che tao 

Trang

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook