TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN 2018: KTV CƠ KHÍ

 
 
TUYEN DUNG KY SU LAM VIEC TAI NHAT BAN 2018: KTV CO KHI
 

 

 

 

 

 
Dang ky phong van: cac ban gui mail CV voi tieu de: PV-Japan-KTVCK-ho ten-sdt
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN