Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Hội Cựu sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam

Các anh, chị, em Cựu sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam kính mến!

Với mong muốn tăng cường sự kết nối giữa Nhà trường với Cựu sinh viên qua các thời kỳ, Ban Liên lạc Hội cựu sinh viên đã lập trang facebook: https://www.facebook.com/groups/959893057417105/ để sự kết nối được lan toả nhanh hơn.
Hội Cựu sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam là địa chỉ kết nối những anh, chị em đã từng học tập dưới Mái trường Đại dương thân yêu. 
Qua trang này, các anh, chị, em cựu sinh viên Nhà trường qua các thời kỳ có thể hiểu thêm những thông tin về Nhà trường, những sự kiện quan trọng, đồng thời chia sẻ những tình cảm, sự quan tâm, hợp tác, đồng thời giúp các em sinh viên thế hệ sau hiểu được truyền thống đoàn kết, gắn bó đã làm nên thương hiệu Sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam.

https://www.facebook.com/groups/959893057417105/

trang web: http://ctsv.vimaru.edu.vn/tin-cuu-sinh-vien

BLL:

1. Anh Thắng (K13)- ĐT: 0903329900;

2. Anh Linh (K22) - ĐT: 0903700709.

3. Anh Linh (K26) - ĐT: 0913933068.

4.Anh Dương (K29) - ĐT: 0903458299.

5. Anh Hạnh (K40) - ĐT: 0904523523

Trân trọng.

Phạm Xuân Dương (Cựu Sinh viên 8821)
Phó Hiệu trưởng ĐHHHVN.