×

Thông báo lỗi

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

Hội Cựu sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam

Cac anh, chi, em Cuu sinh vien Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam kinh men!

Voi mong muon tang cuong su ket noi giua Nha truong voi Cuu sinh vien qua cac thoi ky, Ban Lien lac Hoi cuu sinh vien da lap trang facebook: https://www.facebook.com/groups/959893057417105/ de su ket noi duoc lan toa nhanh hon.
Hoi Cuu sinh vien Dai hoc Hang hai Viet Nam la dia chi ket noi nhung anh, chi em da tung hoc tap duoi Mai truong Dai duong than yeu. 
Qua trang nay, cac anh, chi, em cuu sinh vien Nha truong qua cac thoi ky co the hieu them nhung thong tin ve Nha truong, nhung su kien quan trong, dong thoi chia se nhung tinh cam, su quan tam, hop tac, dong thoi giup cac em sinh vien the he sau hieu duoc truyen thong doan ket, gan bo da lam nen thuong hieu Sinh vien Dai hoc Hang hai Viet Nam.

https://www.facebook.com/groups/959893057417105/

trang web: http://ctsv.vimaru.edu.vn/tin-cuu-sinh-vien

BLL:

1. Anh Thang (K13)- DT: 0903329900;

2. Anh Linh (K22) - DT: 0903700709.

3. Anh Linh (K26) - DT: 0913933068.

4.Anh Duong (K29) - DT: 0903458299.

5. Anh Hanh (K40) - DT: 0904523523

Tran trong.

Pham Xuan Duong (Cuu Sinh vien 8821)
Pho Hieu truong DHHHVN.

 

 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN