Hướng dẫn sinh viên quay trở lại học sau khi nghỉ học dài ngày.

Hướng dẫn sinh viên quay trở lại học sau khi nghỉ học dài ngày.

Bước 1. SV phải làm đơn theo biểu mẫu BM.01.QT.CTSV.05 (hoặc tải tại trang web: vimaru.edu.vn - Phòng Công tác SV - mục văn bản). Điền đầy đủ thông tin, ký vào đơn vào đơn và xin ý kiến gia đình. Xin ý kiến và xác nhận của Công an địa phương vào đơn (về việc chấp hành pháp luật trong thời gian cư trú tại địa phương - có đóng dấu). Nộp đơn tại văn phòng Khoa/Viện (có SV) và xin ý kiến của Ban chủ nhiệm Khoa (Đơn vị có SV) để xếp lớp.

Bước 2. Trong thời gian 01 tháng trước khi bắt đầu học kỳ SV nộp hồ sơ tại phòng CTSV, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin trở lại học tập, Quyết định nghỉ học tạm thời, Bảng kết quả học tập (Trong trường hợp trở lại học tập vì lí do cá nhân).

+ Đơn xin trở lại học tập, Quyết định nghỉ học tạm thời, giấy xác nhận của Bệnh viện và Trưởng trạm Y tế Trường đủ sức khỏe để trở lại học tập (Trong trường hợp trở lại học tập vì lí do ốm đau).

Bước 3. Phòng CTSV xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện và hợp lệ sẽ làm quyết định trình Ban Giám hiệu kí duyệt.

Bước 4. Phòng CTSV chuyển Quyết định được phép quay trở lại học của SV về Khoa/Viện.

Bước 5. SV nhận Quyết định trở lại học tập tại Khoa/Viện.

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook