Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

PHÁT HỌC BỔNG KÌ 2 NĂM HỌC 2016-2017 CHO SV

Các bạn SV được nhận học bổng kì 2 năm học 2016-2017 thân mến,

Buổi sáng ngày mai từ 8-10h, ngày 4/4/2017, Nhà trường sẽ phát tiền học bổng của các bạn tới các Thầy/Cô giáo vụ Khoa/Viện, sau thời gian trên các em lên Văn phòng Khoa/Viện để lĩnh trực tiếp.

Xin chúc mừng các em./.

Danh sách được học bổng chính thức - các bạn xem file đính kèm.

https://drive.google.com/file/d/0B9blrelbtOVSTzRhTi1XNXlZdlU/view?usp=sharing