TUYỂN THUYỀN VIÊN CHO ĐOÀN TÀU ĐẨY SÀ LAN THAN CHẠY TRONG TỈNH QUẢNG NINH (100km)

#1039
TUYỂN THUYỀN VIÊN CHO ĐOÀN TÀU ĐẨY SÀ LAN THAN CHẠY TRONG TỈNH QUẢNG NINH (100km)
Quảng Ninh, tháng 6 năm 2017
Bên công ty đang có nhu cầu tuyển dụng như sau:
(mức lương tạm tính, có thể cao hơn)

 

+ thuyền trưởng: mức lương 17 triệu
+ thuyền phó : mức lương 15 triệu/tháng
+ máy trưởng : mức lương 15 triệu /tháng
+ máy phó : mức lương 12 triệu /tháng
+ thuyền viên : mức lương 10 triệu/tháng
Chi phí ăn công ty lo
 
Tàu hay chạy các cung đoạn như Bến Cân - Cửa Ông đến Điền Công - Khe Dây, Tỉnh Quảng Ninh. Chạy rất gần, tàu mới, cuối tuần trực ca thay nhau có thể về thăm gia đình thường xuyên.
Khoán dầu tàu chạy theo chuyến; khoán tiền ăn 2,4 triệu/người; lương tính lũy kế theo số chuyến tàu chạy trong tháng.
Cam kết không nợ lương. Đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Hiện công ty đang khai thác 7 đoàn tàu 2000 - 4000 chạy ổn định, trong tháng 6, 7 sẽ nhận thêm 8 đoàn tàu nữa đang đóng mới trên.
 
===============
Nộp hồ sơ và liên hệ:
Mr. NGUYỄN ĐỨC HẠNH (E-work Center)
Phó trưởng phòng / Phòng Công tác Sinh viên
Phó Giám đốc TT Đào tạo & Giới thiệu việc làm
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Mobile 2: (+84) 888. 38.78.79
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Nhóm tin tuyển dụng: 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN