TỔNG HỢP CÁC CÔNG TY NHẬT BẢN TUYỂN THÁNG 3/2018

TỔNG HỢP CÁC CÔNG TY NHẬT BẢN TUYỂN THÁNG 3/2018
ĐĂNG KÝ DỰ THI: CÁC BẠN GỬI CV VỚI TIÊU ĐỀ: PV-JAPAN-T3-HỌ TÊN-SĐT ĐẾN MAIL: duchanh@vimaru.edu.vn

 

STT
Tên Xí nghiệp
Địa điểm
TG Hợp đồng
Nam
Nữ
Ngành nghề
Tuổi
Ngày thi
Ngày chốt ds
XC
1
Kamiya plastic
Aichi
5 năm
1
 
KTV cơ khí, điện tử
22-35
2/3/2018
26/2/2018
T7/2018
2
Toyota
Mie
3 năm
12
 
đệm ghế và thanh trục oto
19-26
6/3/2018
23/2/2018
T10/2018
3
Mitekku
Aichi
3 năm
2
 
Cầu đường và bãi đỗ xe
20-32
9/3/2018
1/3/2018
T10/2018
4
Shino kensetsu
Aichi
3 năm
2
 
Cầu đường và bãi đỗ xe
20-32
9/3/2018
1/3/2018
T10/2018
5
Forest
Shizuoka
3 năm
4
 
Sơn gỗ nội thất bếp
20-28
13/3/2018
5/3/2018
3 tts - T10
1tts - T12
6
Tokai riki
Aichi
5 năm
2
2
Phiên dịch
22-32
ĐH
15/3/2018
8/3/2018
T8/2018
7
Derifuresshu
Saitama
3 năm
 
10
Thực phẩm làm giò xúc xích
19-26
15/3/2018
2/3/2018
T10/2018
8
Tokairiki
Aichi
3 năm
4
9
sx cần gạt nước oto
19-27
15/3/2018
6/3/2018
T12/2018
9
ĐXN
Aichi
3 năm
 
6
kiểm tra sản phẩm Nhựa oto
19-27
17/3/2018
25/1/2018
T10/2018
10
Takagi
Aichi
3 năm
 
6
Nhựa oto
19-27
18/3/2018
6/3/2018
T11/2018
11
Matsuo
Aichi
3 năm
3
12
Kiểm tra sản phẩm cơ khí
19-28
20/3/2018
9/3/2018
T10/2018
12
kyowa chuzosho
Okayama
3 năm
3
 
Đúc các sản phẩm oto
20-29
21/3/2018
12/3/2018
T10/2018
13
Ogino tekko
Hiroshima
3 năm
3
 
Tiện các sản phẩm oto
20-29
18/4/2018
6/4/2018
T11/2018
 
TỔNG
 
 
36
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYỄN ĐỨC HẠNH (E-work Center VMU)
Phó trưởng phòng / Phòng Công tác Sinh viên
Phó Giám đốc TT Đào tạo & Giới thiệu việc làm 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN