SeaBANK TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC 2017 - KHU VỰC HẢI PHÒNG

SeaBANK TUYEN DUNG NHAN VIEN CHINH THUC 2017 - KHU VUC HAI PHONG
FILE MAU DON DINH KEM
 
Cac ung vien quan tam vui long lien he & gui ho so ung tuyen theo dia chi email duchanh@vimaru.edu.vn voi tieu de PV-SEABANK-HO TEN-SDT
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;
File đính kèm: 
Nhóm tin tuyển dụng: 
or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook