×

Thông báo lỗi

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

Cấp học bổng tài trợ cho sinh viên

Cấp học bổng tài trợ cho sinh viên

Bước 1: Căn cứ vào Công văn hướng dẫn của nhà tài trợ về việc cấp học bổng cho SV Phòng công tác SV thông báo tới các Khoa/Viện.

Bước 2: Khoa/Viện triển khai lựa chọn SV theo những tiêu chí nhà tài trợ yêu cầu, gửi danh sách BM.01.QT.CTSV.08 về việc lựa chọn SV được nhận học bổng về Phòng CTSV.

Bước 3: Phòng CTSV tập hợp danh sách SV được dự tuyển học bổng trình Ban Giám hiệu ký duyệt và gửi công văn đề nghị tới nhà tài trợ.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN