Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Tổ chức kỳ thi phụ đợt tháng 04/2017

 

THÔNG BÁO NHẮC NHỞ Về việc tổ chức kỳ thi phụ đợt tháng 04/2017
Thực hiện kế hoạch của năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Kỳ thi phụ đợt tháng 04/2017 như sau:

1. Đối tượng đăng ký:

Sinh viên đã dự thi và đạt điểm F trong học kỳ I năm học 2016-2017 (các học phần học từ 22/09/2016 đến 31/12/2016).

2. Quy trình đăng ký:

- Thời hạn đăng ký: Từ 18h00 ngày 13/03/2017 đến hết ngày 19/03/2017.

- Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trên website http://dktt.vimaru.edu.vn (giống như đăng ký học phần).

- Hết thời hạn đăng ký, Phòng Đào tạo sẽ loại bỏ các SV không thuộc đối tượng đăng ký ở Mục 1, thông báo lịch hướng dẫn ôn tập và lịch thi (xem tại website Trường).

3. Nộp kinh phí ôn tập và dự thi:

- Mức kinh phí: 150.000 đồng/học phần.

- Thời hạn: Từ ngày 21/03/2017 đến 05/04/2017 vào giờ hành chính.

- Địa điểm: Nộp tại Phòng Kế hoạch-Tài chính (P. 109 Nhà A1), chuyển khoản qua ngân hàng HD Bank hoặc Kho bạc Nhà nước TP Hải Phòng.

4. Tổ chức hướng dẫn ôn tập:

Các Bộ môn phân công giảng viên hướng dẫn ôn tập cho các lớp học phần có từ 10 SV đăng ký trở lên vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật từ ngày 25/03/2017 đến 02/04/2017.

5. Tổ chức thi:

- Lịch thi vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 08/04/2017 đến 23/04/2017.

- Phòng Khảo thí & ĐBCL chủ trì tổ chức thi cho các học phần thuộc Khoa Lý luận chính trị, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Cơ sở cơ bản có trên 40 SV đăng ký.

- Các Khoa/Viện chủ trì tổ chức thi cho các học phần do đơn vị phụ trách (trừ các học phần do Phòng Khảo thi & ĐBCL tổ chức thi).

- Các Bộ môn chấm thi và nộp kết quả về Giáo vụ Khoa/Viện để cập nhật vào phần mềm quản lý đào tạo trước ngày 05/05/2017.

- Kết quả thi chỉ được dùng để tính điểm trung bình chung tích lũy, không dùng để tính điểm trung bình chung học kỳ và xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 03/2017.

6. Ghi chú:

- Từ năm học 2017-2018 Nhà trường sẽ không tổ chức kỳ thi phụ, những SV bị điểm F phải đăng đăng ký học lại trong các học kỳ kế tiếp.

- SV dự thi các học phần thực tập đạt điểm “0” hoặc vắng thi thì phải làm Đơn xin dự thi kỳ thi phụ (theo mẫu tại P. 115B - Nhà A1) và nộp về Phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 15/03/2017 để được xem xét dự thi.

- SV đã đăng ký thi nhưng không nộp kinh phí đúng hạn sẽ không được thi và kinh phí nợ được chuyển sang học kỳ kế tiếp.

- Kết thúc đợt thi, Phòng Đào tạo lập phương án chi trả kinh phí hướng dẫn ôn tập, tổ chức kỳ thi trình Hiệu trưởng xem xét phê duyệt làm cơ sở thanh toán cho các đơn vị có liên quan, hoàn thành trước ngày 15/05/2017