NGÀNH HÀNG HẢI

Công ty Cổ phần vận tải biển và thương mại Hải Phòng - SHIPTRACO tuyển nhân viên khai thác môi giới thuê tàu biển

Công ty Cổ phần vận tải biển và thương mại Hải Phòng - SHIPTRACO hiện đang hoạt động trong lĩnh vực môi giới thuê tàu cho tàu biển trong nước và nước ngoài với quy mô lớn tại Hải Phòng . 

Công ty đang cần tuyển dụng 02 vị trí nhân viên khai thác môi giới thuê tàu như sau:

Công ty Y- Tec Việt Nam (KCN VSIP Hải Phòng) tuyển dụng Kỹ sư

Công ty Y- Tec Việt Nam (KCN VSIP Hải Phòng) tuyển dụng Kỹ sư

Hiện tại, Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí phù hợp với các ngành đào tạo của Đại học Hàng Hải Việt Nam.

Thông tin cụ thể các bạn sinh viên sắp hoặc đã tốt nghiệp xem dưới đây:

TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Phỏng vấn sớm trong tháng 12/2018

TUYỂN KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Chuyên ngành IT – PV tháng 11/2018

 

I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

STT

Hạng mục

Nội dung

Công ty Cổ phần phần mềm Citigo - CN Hải Phòng tuyển dụng Fresh Sales – không yêu cầu kinh nghiệm

Công ty Cổ phần phần mềm Citigo - CN Hải Phòng tuyển dụng Fresh Sales – không yêu cầu kinh nghiệm

Tuyển dụng Fresh Sales – Không yêu cầu kinh nghiệm

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC FRESHER SALE

(Cộng tác viên kinh doanh)

Tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh - Công ty Cổ phần phần mềm Citigo - CN Hải Phòng

Công ty Cổ phần phần mềm Citigo - CN Hải Phòng tuyển dụng:

10 Chuyên viên kinh doanh phần mềm KiotViet (Direct Sales) tại Hải Phòng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vị trí: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH PHẦN MỀM (DIRECT SALES)

 

CẢNG NAM HẢI - NAM HẢI ĐÌNH VŨ HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2018

CẢNG NAM HẢI - NAM HẢI ĐÌNH VŨ HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2018:

- Nhân sự tiền lương

- Nhân viên thống kê sản lượng

- Nhân viên pháp chế

- Nhân viên đại lý tàu

Chi tiêt như sau:

 

A. NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

Trang

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook