×

Thông báo lỗi

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

VIỆC LÀM NGAY HẢI PHÒNG – QUÁN TOAN

#1068
[VIEC LAM NGAY HAI PHONG - QUAN TOAN]

Tuyen 02 ky su co khi Vo hoac May
Lam viec tai Quan Toan, nga tu Long Thanh

Yeu cau cu the:
Quan ly ky thuat cho cong ty co khi chuyen gia cong thiet bi cho KCN Nomura
Biet nam bat y tuong cua doi tac, trien khai ban ve va giam sat thi cong
Quan ly nhom tho khoang 10 nguoi
Luong khoang 8 trieu, thuong them.
Ngoai ngu khong quan trong
Biet ve va doc ban ve 2D don gian
Di lam luon nhe.

Tu van cao cap:
-----------------
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Mobile 2: (+84) 888. 38.78.79
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/duchanhvmu
Web: www.vimaru.edu.vn

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN