×

Thông báo lỗi

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

TUYỂN NỮ KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN Chuyên ngành Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

TUYEN NU KY SU LAM VIEC TAI NHAT BAN

Chuyen nganh Nghiep vu nha hang, khach san

 

BAN LA KY SU, BAN SE LAM VIEC TAI NHAT BAN
BAN DA NGHI DEN DIEU DO CHUA? CHUA DUNG KHONG? CHUNG TOI SE GIUP BAN THANH CONG!

BAN CHI CAN: 

Tot nghiep Cao dang - Dai hoc (tat ca cac nganh ky thuat)

Mong muon lam viec tai Nhat Ban

Bo ra muc chi phi cuc thap

 

BAN KHONG CAN: 

Biet truoc tieng Nhat khi dang ky tham gia

Co nhieu kinh nghiem trong linh vuc tuyen dung

 

BAN DA: 

Thuc hien duoc uoc mo cua minh

Co thu nhap tu 50 - 70 trieu/thang

Duoc bao lanh nguoi than cung sinh song.

Duoc nhieu quyen loi khac hap dan

 

CHUNG TOI CAM KET:

Dao tao chat luong tot nhat.

Khong xuat canh duoc - Khong mat tien.

Tu van Co tam va Co tam - FREE

Phong van lien tuc moi thang 30 ung vien.

 

 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN