TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ TIỀM NĂNG - THU NHẬP TỪ 10 - 15 TRIỆU / THÁNG VÀ HƠN THẾ NỮA...

 

TUYEN DUNG QUAN LY TIEM NANG - THU NHAP TU 10 - 15 TRIEU / THANG VA HON THE NUA...

Mo ta cong viec : - Quan ly ho tro doi nhom, hoan thanh chi tieu va cong viec cap tren yeu cau.

Yeu cau : - Tot nghiep dai hoc. - Kinh nghiem lam viec tu 5 nam tro len ( o tat ca nganh nghe). - Luong co ban: 10.750.000d - Thuong theo thanh tich + hoa hong (thu nhap thuc te tren 15.000.000 d/ thang).

Che do lam viec : - Thoi gian lam viec: tu thu 2 - thu 6. - Thang lam viec 20 ngay - Duoc dao tao chuyen nghiep o vi tri quan ly

Kinh nghiem : Chua co kinh nghiem se duoc dao tao theo quy trinh dao tao bai ban va chuyen nghiep cua cong ty.

P/s: Du an Quan ly tiem nang cua Cathay Life hien dang la du an Hot nhat trong nganh bao hiem voi che do luong thuong hap dan, duoc dao tao chuyen nghiep de ung vien co the phat trien su nghiep lau dai va tro thanh Quan ly chuyen nghiep.

=======

Cathay life Hai Phong

Tang 6, toa nha PV Bank, 152 Hoang Van Thu, Le Chan, Hai Phong.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN