×

Thông báo lỗi

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

Thời khóa biểu của học kỳ phụ - hè 2017

Phong Dao tao da hoan thanh thoi khoa bieu cua hoc ky phu. Sinh vien co the xem truoc lich hoc de co ke hoach dang ky tren cong dang ky truc tuyen http://dktt.vimaru.edu.vn
Lich dang ky:
- He dao tao CLC: 12h00 ngay 15/05/2017.
- Khoa 52-54: 18h00 15/05/2017-25/05/2017.
- Khoa 55-57: 18h00 16/05/2017-25/05/2017.

http://dktt.vimaru.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/(S(21rpq1ik0tjdhmaitrnmes3p))/home.aspx

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN