Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Thép Hòa Phát - Dung Quất tuyển gấp nhân viên điều độ cảng

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất (Khu kinh tế Dung Quất, Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi) tuyển dụng 2017.
Tuyển gấp nhân viên điều độ cảng, cụ thể như sau:
  1. Công việc: Nhân viên điều độ cảng biển (cảng phục vụ việc xuất nhập hàng hóa của Công ty, có thể tiếp nhận tàu 150.000 tấn);
  2. Địa điểm làm việc: Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất (Xã Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi);
  3. Số lượng: 10
  4. Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển, ngành liên quan hoặc có kinh nghiệm.
Hiện tại, nhu cầu của Công ty khá gấp nên tuyển cả sinh viên mới ra trường hoặc đã ra trường để gửi đào tạo tại Cảng Hải Phòng.
Chế độ: mọi chế độ theo quy định của công ty, hỗ trợ tối đa cho người lao động ngoại tỉnh về công ty làm việc.
 
Các bạn đăng ký phỏng vấn: gửi CV tiếng Việt với tiêu đề: PV-ThepHoaPhat-họ tên-sđt đến email: duchanh@vimaru.edu.vn
 
 
Chan email Thep xay dung
 
----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYỄN ĐỨC HẠNH (E-work Center VMU)
Phó trưởng phòng / Phòng Công tác Sinh viên
Phó Giám đốc TT Đào tạo & Giới thiệu việc làm 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;