Lấy lại mật khẩu đăng ký tín chỉ

Lấy lại mật khẩu đăng ký tín chỉ:

http://dktt.vimaru.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/(S(o4iponoxofletkfnrvq31udz))/login.aspx.
Mọi vấn đề liên quan đến dktt và học phần cũng như lấy lại mật khẩu dktt, các em SV đến phòng Đào tạo 114B nhé, thân #duchanhvmu

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN