Hướng dẫn cho phép sinh viên nghỉ học dài ngày từ 6 tháng đến 1 năm.

Hướng dẫn cho phép sinh viên nghỉ học dài ngày từ 6 tháng đến 1 năm.

Bước 1. SV phải làm đơn theo biểu mẫu BM.01.QT.CTSV.04 (hoặc tải tại trang web: vimaru.edu.vn - Phòng Công tác SV - mục văn bản). Điền đầy đủ thông tin, ký vào đơn và xin ý kiến gia đình. Xin xác nhận của giáo vụ Khoa chuyên môn (Đơn vị có SV) và ý kiến của Ban chủ nhiệm Khoa chuyên môn (Đơn vị có SV) vào đơn.

Bước 2. SV nộp đơn tại Phòng CTSV xin nghỉ học 06 tháng, 1 năm kèm theo:

+ Đơn xin nghỉ học, Bảng kết quả học tập (Trong trường hợp nghỉ học vì lí do cá nhân).

+ Đơn xin nghỉ học do bị ốm hoặc bị tai nạn buộc phải điều trị trong thời gian dài nhưng phải có xác nhận của Bệnh viện và Trưởng trạm Y tế Trường (Trong trường hợp nghỉ học vì lí do ốm đau).

Bước 3. Phòng CTSV xem xét hồ sơ nếu đủ điều kiện và hợp lệ sẽ làm quyết định trình Ban Giám hiệu kí duyệt.

Bước 4. Phòng CTSV chuyển quyết định về Khoa/Viện.

Bước 5. SV nhận quyết định nghỉ học tại Khoa/Viện.

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook