HƯỚNG DẪN CÁC EM SINH VIÊN TRÙNG LỊCH THI HỌC KỲ:

HƯỚNG DẪN CÁC EM SINH VIÊN TRÙNG LỊCH THI HỌC KỲ:
1. Làm đơn xin hoãn thi (phòng 115B nhà A1)
2. Xin đủ các chữ ký xác nhận theo đơn
3. Nộp về Phòng Khảo thí và ĐBCL (phòng 207 nhà A1)

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN