Hải An Group, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng tháng 3.2018 (tiếp)

Hai An Group, duong Dinh Vu, phuong Dong Hai 2, quan Hai An, Hai Phong tuyen dung thang 3.2018 (tiep)
 
Hai An Group voi nganh nghe kinh doanh chinh: Van tai, logistics, dich vu dai ly tau bien, kho bai,... can tuyen dung cac vi tri sau
THONG BAO TUYEN DUNG
 
 • Nhan vien Dai ly va Khai thac tau: 05 nguoi 
 • Nhan vien Makerting: 05 nguoi 
 • Nhan vien Phap che: 05 nguoi
 
 • Yeu cau: 
  • Nam duoi 30-35 tuoi tro lai, co suc khoe, nhiet tinh.
  • Tot nghiep DH tro len he chinh quy, chuyen nganh Khai thac may tau bien va Dieu khien tau bien; Kinh te, Quan tri; Luat.
  • Thanh thao tieng Anh, vi tinh van phong.
  • Uu tien ung vien co kinh nghiem.
  • Ho so gom co: So yeu ly lich, don xin viec, giay khai sinh, CMND, ho khau, giay kham suc khoe, 4 anh (4x6), cac van bang chung chi (sao cong chung).
 • Che do:
  • Theo qui dinh cua Cong ty
  • Moi che do cua Cong ty hien dang rat tot trong nhieu nam qua, nen cac ban hoan toan yen tam.
 • Nhan CV
  • Cac ban dang ky phong van gui CV den email duchanh@vimaru.edu.vn, voi tieu de thu: PV-Cang Hai An-ho ten-Sdt
 
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;
 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN