Đón chào tuần mới với các job vô cùng "hot hit" từ Rorze Robotech!

Cac vi tri dang tuyen ban xem tai: https://www.rorzerobotech.com/vi/recruit/jobrequirements/

Neu ban da san sang gia nhap RRC, hay gui CV ung tuyen ngay tai day:

Cach 1: Nop ho so truc tiep tai cong bao ve 24/7, ghi ro vi tri ung tuyen

Cach 2: Gui CV co anh den dia chi email: rorzevietnam@gmail.com

Moi thac mac xin vui long INBOX hoac goi hotline: 0225.374.3030 (gio hanh chinh)

https://www.facebook.com/photo?fbid=595961179231507&set=pcb.595961262564832

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN