Diebold Nixdorf_Thông báo tuyển dụng Kỹ sư sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy ATM tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Diebold Nixdorf_Thong bao tuyen dung Ky su sua chua, bao tri, bao duong may ATM tai Ha Noi va Ho Chi Minh
 
Dear Mr. Cong My,
 
Anh Cong My oi, em la Chi - Nhan su cua Diebold Nixdorf day a J
 
Trong dot tuyen dung truoc day cua ben em, em co gap anh de nho anh ho tro tuyen dung do a J
Em rat cam on anh da nhiet tinh ho tro ben em.
 
Nam nay Diebold tiep tuc lien he voi anh va quy nha truong de nho anh cung nhu quy nha truong ho tro ben em tuyen dung vi tri Ky su sua chua, bao tri, bao duong may ATM tai Ha Noi va Ho Chi Minh.
Em xin phep gui anh thong bao tuyen dung cua ben em trong file dinh kem nhe.
 
Nho anh giup em dang thong bao tuyen dung tren cac website & pages cua nha truong de sinh vien co the nam duoc co hoi nay va gui CV ung tuyen ve cho ben em.
Vui long gui cho em xin duong links dang tuyen de ben em chu dong theo doi tinh hinh ung tuyen, dong thoi giai dap thac mac (neu co) cua sinh vien truong minh.
 
Mot lan nua, rat cam on anh, hy vong moi quan he hop tac tuyen dung giua quy nha truong va doanh nghiep luon tot dep a.
Rat mong nhan duoc su giup do tu anh, cung nhu hy vong sinh vien truong minh co the nam bat duoc co hoi nghe nghiep nay.
 
Thank you & best regards,
 
HR Department
 
DIEBOLD NIXDORF
Head Office: Suite 2106, 21st Floor, Charmvit Tower,
No. 117 Tran Duy Hung, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Tel:         (+84) 24 3936 4361 (Ext 0)
Fax:        (+84) 24 3936 4362
Cell:        (+84) 904 555 416
 
 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN