×

Thông báo lỗi

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

DECKERS TUYỂN DỤNG: Thực tập sự đào tạo thành nhân viên toàn cầu về Quản lý chất lượng

#1061 - 3.5.2017
DECKERS TUYEN DUNG:
Thuc tap su dao tao thanh nhan vien toan cau ve Quan ly chat luong:
Yeu cau tieng Anh gioi, chuyen mon tu Trung binh tro len, moi chuyen nganh deu co the ung tuyen. 
Chi tiet xin xem file anh:

Contact lien he:
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Mobile 2: (+84) 888. 38.78.79
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/duchanhvmu
Web: www.vimaru.edu.vn

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN