DÀNH CHO CÁC BẠN HỌC NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ, ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP, TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG ĐIỆN

#1082
DANH CHO CAC BAN HOC NGANH KY THUAT CO KHI, DIEN TU DONG CONG NGHIEP, TU DONG HOA HE THONG DIEN

CONG TY CO PHAN THIET BI DIEN CAM PHA - QUANG NINH

 

1. Tuyen 15 ky su cac nganh tren, danh cho ca cac ban da tot nghiep cung nhu sap tot nghiep thang 8/2017 (luong khoi diem khoang 7 trieu, co ho tro cho sinh hoat).

2. Tuyen thuc tap sinh cac nganh tren vao thuc tap trong cong ty va tuyen dung luon neu ban co nguyen vong (lien tuc).

Moi chi tiet xin xem file anh dinh kem.

Contact:
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Mobile 2: (+84) 888. 38.78.79
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/duchanhvmu
Web: www.vimaru.edu.vn

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook