Đăng ký online GDTC

Sinh viên đăng ký GDTC chú ý: hiện có 1 số em đăng nhập vào với mật khẩu là mã sinh viên trên trang gdtc.vimaru.edu.vn thì thấy báo sai mật khẩu. Do các em chưa nhận được thẻ sinh viên nên chưa lấy lại được mật khẩu online. Vì vậy, các em cần liên lạc trực tiếp với Trung tâm GDTC tại Nhà thi đấu hoặc gọi thầy Nguyễn Thái Bình: 0917691978 để lấy lại mật khẩu.

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook