Đăng ký online GDTC

Sinh vien dang ky GDTC chu y: hien co 1 so em dang nhap vao voi mat khau la ma sinh vien tren trang gdtc.vimaru.edu.vn thi thay bao sai mat khau. Do cac em chua nhan duoc the sinh vien nen chua lay lai duoc mat khau online. Vi vay, cac em can lien lac truc tiep voi Trung tam GDTC tai Nha thi dau hoac goi thay Nguyen Thai Binh: 0917691978 de lay lai mat khau.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN