Công ty TNHH IS VINA - Thành phố Vũng Tàu tuyển dụng

#1095

"Cong ty TNHH IS VINA - Thanh pho Vung Tau

Voi muc dich tao dieu kien cho Sinh Vien cua Quy Truong tim duoc viec lam on dinh ngay sau khi ra truong dong thoi Doanh nghiep tuyen duoc nhan su phu hop, Cong ty TNHH IS VINA xin gui den quy truong thong tin tuyen dung cua Cong ty. Day la mot viec lam het suc huu ich mang lai gia tri thiet thuc cho ca Quy truong va cong ty chung toi. Cong ty kinh mong nhan duoc su ho tro va giup do tu phia Quy Truong thong bao (dang thong tin len website truong, dan len bang thong bao, gui cong van den cac khoa, v.v...) den tat ca sinh vien co nhu cau tim viec trong thoi gian som nhat.

Cong van ve thong tin tuyen dung vui long xem file dinh kem.
Cuoi cung, xin kinh chuc Quy truong ngay cang vung manh va phat trien. Hy vong se tiep tuc nhan duoc su quan tam cua quy truong va tiep tuc dong hanh cung cong ty chung toi trong nhung chang duong phia truoc.

Xin tran trong cam on".

 

Contact:

 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN