CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP VIỆT NAM - VINAPIPE TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN

CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP VIỆT NAM - VINAPIPE TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN

 

 
Để phỏng vấn, các bạn gửi CV và ảnh gửi đến mail duchanh@vimaru.edu.vn với tiêu đề: PV-vinapipe-họ tên-sđt
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYỄN ĐỨC HẠNH (E-work Center VMU)
Phó trưởng phòng / Phòng Công tác Sinh viên
Phó Giám đốc TT Đào tạo & Giới thiệu việc làm 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;
 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN