CÔNG TY TNHH LÊ PHẠM TUYỂN SV KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG VÀ KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN

CONG TY TNHH LE PHAM TUYEN SV KINH TE NGOAI THUONG VA KINH TE VAN TAI BIEN

Cong ty can tuyen 02 nhan vien nam,
Yeu cau:
 1. Co the tuyen thuc tap sinh tu K55
 2. Tieng Anh gioi
 3. Chi can hoc xong chuong trinh dao tao KTN va KTB
 4. Uu tien ung vien que o Quang Ninh, Nghe An, Ha Tinh, Thanh Hoa va co hoan canh kho khan
Che do:
 1. Thuc tap sinh co duoc huong luong
 2. Ho tro cho nghi, sinh hoat
 3. Luong cho nhan vien chinh thuc sau 2 nam lam cung co the duoc 20 trieu/thang
Gui CV:
 1. CV tieng Anh gui mail: PV-Cty LePham-ho ten-sdt den mail: duchanh@vimaru.edu.vn
Thong tin lien he tai DHHHVN:
 1.  ----------------------------------------------
    
  Thanks & Best regards!
  Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
  Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
  Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
  Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
  Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
  Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
  Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
  Fax:  (+84) 2253. 625. 175;
 
Nhóm tin tuyển dụng: 
or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook